Czy dodatkowe ubezpieczenie jest potrzebne?

O czym się dowiesz z tego artykułu?

Facebook
Twitter
LinkedIn
Facebook
Twitter
LinkedIn

Czy wyjeżdżając na narty potrzebuję wykupić dodatkowe ubezpieczenie? Czy nie wystarczy EKUZ?

Czy wykupienie osobnej polisy turystycznej jest nam w ogóle potrzebne? Przed wyjazdem możemy bowiem zaopatrzyć się w Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego. Okazuje się, że nie jest to wystarczająca ochrona.

EKUZ pozwala Polakom korzystać ze służby zdrowia innego kraju UE na takich samych zasadach, jakie dotyczą rodowitych obywateli danego kraju. Innymi słowy, polski obywatel korzysta z opieki zdrowotnej w takim zakresie, w jakim jest ona finansowana przez kraj, do którego się on wybiera.

EKUZ pozwala nam skorzystać w innym kraju ze świadczeń medycznych:

  • w nagłych sytuacjach takich jak wypadek, zawał, złamanie czy uraz,
  • w okolicznościach niezbędnych z medycznego punktu widzenia (zatrucie, silna gorączka, potrzeba zażycia leku na receptę),
  • podczas ciąży i w przypadku porodu,
  • w przypadku chorób przewlekłych.

Dlaczego zatem warto zadbać o ubezpieczenie turystyczne? EKUZ gwarantuje nam leczenie w nagłych sytuacjach, ale nie daje nam bezpłatnego transportu karetką, czy nie pokrywa kosztów akcji ratunkowych. Posiadając jedynie EKUZ, nie będziemy mogli też liczyć na pokrycie transportu do domu. Poza tym ubezpieczenie turystyczne posiada wiele dodatkowych opcji jak np. ubezpieczenie bagażu, czy OC. Warto też pamiętać, że w przypadku posiadania karty EKUZ możemy korzystać wyłącznie z placówek publicznych w danym kraju. Ubezpieczenie turystyczne daje nam możliwość skorzystania także z prywatnej opieki medycznej.

Ubezpieczenie Generali z myślą o podróży

Zakres może dodatkowo zostać rozszerzony o ubezpieczenie: następstw nieszczęśliwych wypadków, odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym, bagażu podróżnego, sprzętu sportowego, kosztów odwołania uczestnictwa w imprezie turystycznej albo też wcześniejszego z niej powrotu, kosztów odwołania noclegów, kosztów odwołania biletu lotniczego, Moto assistance,

Ubezpieczenie PZU Wojażer

Ubezpieczenie PZU Wojażer – ubezpieczenie wyjazdu turystycznego – w Polsce i za granicą. Ubezpieczenie PZU Wojażer – korzyści z posiadania ubezpieczenia Organizacja i pokrycie kosztów pomocy medycznej, w tym: leczenie: ambulatoryjne i szpitalne, stomatologiczne ostrych stanów zapalnych i bólowych, związane