AEG Ubezpieczenia

Komunikacyjne ubezpieczenie NNW

ubezpieczenie autocasco

Jak traktować roszczenia związane z trwałym uszczerbkiem na zdrowiu poszkodowanego z dobrowolnego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Takie ubezpieczenie jest z reguły bezpłatnie dodawane do większości polis auto casco i dotyczy ubezpieczenia wszelkich szkód związanych z poniesionym uszczerbkiem na zdrowiu kierowcy oraz pasażerów pojazdu, powstałych wskutek wypadku drogowego. Wysokość świadczeń z tego typu polis jest ustalana według sposobu określonego w ogólnych warunkach ubezpieczenia.Najpowszechniejsze jest procentowe ustalenie świadczenia w zależności od stopnia trwałego uszczerbku.

Jeżeli poszkodowany dozna 20% trwałego uszczerbku na zdrowiu zakład ubezpieczeń wypłaci 20% sumy ubezpieczenia. Należy podkreślić, że trwały uszczerbek na zdrowiu określany na podstawie dokumentacji medyczne (zaocznie) lub w przypadku poważnych obrażeń ciała w oparciu komicje lekarską.

Uszczerbek na zdrowiu ustalany jest przez ubezpieczyciela na podstawie wewnętrznych tabel obowiązujących w zakładach ubezpieczeń. Oznacza to, iż orzekający lekarz posiłkuje się taką tabelą, wykorzystując wartości procentowe w niej zawarte.

Innym sposobem jest określenie w warunkach ubezpieczenia, rodzajów uszczerbku (np. złamanie ręki, utrata oka) oraz konkretne podanie procentowej wartości odszkodowania z sumy ubezpieczenia. Regułą jest, że w takich przypadkach świadczenie wypłacane jest tylko przy bardzo poważnych obrażeniach.

Z ubezpieczenia komunikacyjnego NNW otrzymasz odszkodowanie jeżeli nieszczęśliwy wypadek nastąpił podczas:

  • ruchu pojazdu,
  • wsiadania i wysiadania z pojazdu,
  • postoju pojazdu,
  • naprawy pojazdu,
  • załadunku i rozładunku pojazdu

Większość polis komunikacyjnych zawiera ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków. Nie są to zbyt duże sumy ubezpieczenia, ale warto skorzystać z tego typu oferowanego ubezpieczenia.

Oferta ubezpieczeń

ubezpieczenie autocasco
Nasza oferta ubezpieczeń

Ubezpieczenie autocasco

Ubezpieczenie autocasco to zabezpieczenie, ochrona oraz komfort osób posiadających samochód. Polisa autocasco zapewnienia posiadaczowi auta

ubezpieczenie mieszkania
Nasza oferta ubezpieczeń

Ubezpieczenie mieszkania lub domu

Ubezpieczenie mieszkania lub domu to jeden z najpopularniejszych rodzajów ochrony swojego majątku. Dzięki niemu właściciel

PZU Na Wypadek Nowotworu kupisz online.
Nowe proste ubezpieczenie PZU na wypadek  nowotworu z kodem rabatowym dostępne online. Ubezpieczony może otrzymać...
Ubezpieczenie podróżne na czas wyjazdu.
Ubezpieczenie podróżne to kompleksowa ochrona oraz komfort spokojnego i bezpiecznego wyjazdu dla osób udających się...
Ubezpieczenie na życie
Ubezpieczenie na życie – dla osób przezornych chroniących swoje zdrowie. Oferujemy ubezpieczenia na życie w...
Ubezpieczenie zdrowotne.
Oferta ubezpieczenia zdrowotnego (w tym PZU Plan Na Zdrowie). PZU Plan na Zdrowie. Produkt pomaga...
Ubezpieczenie mieszkania lub domu
Ubezpieczenie mieszkania lub domu to jeden z najpopularniejszych rodzajów ochrony swojego majątku. Dzięki niemu właściciel...