O czym się dowiesz z tego artykułu?

Facebook
Twitter
LinkedIn
Facebook
Twitter
LinkedIn
ubezpieczenie mieszkania

Proama ubezpieczenie domu i mieszkania

Proama – co ubezpieczamy?

  • Dom wraz z elementami stałymi (ubezpieczenie domu automatycznie obejmuje również ogrodzenie)
  • Mieszkanie wraz z elementami stałymi (ubezpieczenie mieszkania automatycznie obejmuje pomieszczenia przynależne, np. komórkę lokatorską, piwnicę) i miejsce parkingowe, o ile zarówno pomieszczenie jak i miejsce parkingowe znajdują się w tym samym budynku wielorodzinnym co mieszkanie
  • Ruchomości domowe w domu, mieszkaniu i przynależnych pomieszczeniach.
  • Ruchomości w garażach wolnostojących i budynkach gospodarczych wymagają ubezpieczenia ruchomości w domu/mieszkaniu
  • Dom w budowie/mieszkanie w budowie – przejście ze stanu „budowa” na „użytkowanie” nie wymaga aneksu!

Na posesji dodatkowo można ubezpieczyć:

  • Garaż wolnostojący wraz z elementami stałymi,
  • Budynek gospodarczy wraz z elementami stałymi,
  • Budowle np. wiatę, szopę, altanę, pompę ciepła,przydomową oczyszczalnię ścieków.

Proama – porównanie pakietów:

Ubezpieczenie PZU OC w życiu prywatnym

Co gwarantuje ubezpieczenie OC w życiu prywatnym? Ochronę na wypadek szkód wyrządzonych osobom trzecim (np. pokrycie naprawy uszkodzonej rzeczy lub kosztów zakupu rzeczy w stanie nieuszkodzonym, kosztów leczenia lub zwiększonych potrzeb powstałych w wyniku szkody na osobie), związanych z czynnościami

Na co zwracać uwagę ubezpieczając mieszkanie ?

Przede wszystkim, najważniejsze to suma ubezpieczenia nieruchomości. Nie warto jej zaniżać, ponieważ po szkodzie może się okazać, że ubezpieczyciel zmniejszy odpowiednio kwotę odszkodowania. Drugim ważnym elementem jest zakres ubezpieczenia, czyli za jakie zdarzenia ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie. Może to być huragan,