ubezpieczenie mieszkania

Proama ubezpieczenie domu i mieszkania

Proama – co ubezpieczamy?

  • Dom wraz z elementami stałymi (ubezpieczenie domu automatycznie obejmuje również ogrodzenie)
  • Mieszkanie wraz z elementami stałymi (ubezpieczenie mieszkania automatycznie obejmuje pomieszczenia przynależne, np. komórkę lokatorską, piwnicę) i miejsce parkingowe, o ile zarówno pomieszczenie jak i miejsce parkingowe znajdują się w tym samym budynku wielorodzinnym co mieszkanie
  • Ruchomości domowe w domu, mieszkaniu i przynależnych pomieszczeniach.
  • Ruchomości w garażach wolnostojących i budynkach gospodarczych wymagają ubezpieczenia ruchomości w domu/mieszkaniu
  • Dom w budowie/mieszkanie w budowie – przejście ze stanu „budowa” na „użytkowanie” nie wymaga aneksu!

Na posesji dodatkowo można ubezpieczyć:

  • Garaż wolnostojący wraz z elementami stałymi,
  • Budynek gospodarczy wraz z elementami stałymi,
  • Budowle np. wiatę, szopę, altanę, pompę ciepła,przydomową oczyszczalnię ścieków.

Proama – porównanie pakietów: