Ubezpieczenie szkolne AXA NNW- dla przedszkolaków, uczniów i studentów do 26 roku życia

Twoje dziecko chodzi do żłobka, przedszkola, jest uczniem lub studentem? Jeśli ma do 26 lat, to możesz skorzystać z ubezpieczenia szkolnego w AXA. Dzięki ochronie ubezpieczeniowej wypłacimy świadczenia m.in. w związku z uszkodzeniem ciała, śmiercią ubezpieczonego, pobytem w szpitalu. Ubezpieczenie…

Czytaj dalej Ubezpieczenie szkolne AXA NNW- dla przedszkolaków, uczniów i studentów do 26 roku życia

Generali NNW, z myślą o Następstwach Nieszczęśliwych Wypadków.

Podstawowy zakres ubezpieczenia obejmuje śmierć Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku oraz wskutek wypadku komunikacyjnego. Generali NNW - zakres dodatkowy: Zakres rozszerzony ubezpieczenia obejmuje zakres podstawowy oraz według wyboru Ubezpieczającego świadczenie z tytułu następujących zdarzeń ubezpieczeniowych: 1) trwałego uszczerbku na zdrowiu…

Czytaj dalej Generali NNW, z myślą o Następstwach Nieszczęśliwych Wypadków.

Obowiązkowe ubezpieczenie oc fizjoterapeuty PZU

Obowiązkowe ubezpieczenie OC fizjoterapeuty PZU jest przeznaczone dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Wypłacimy odszkodowanie osobom, którym pracownicy podmiotu leczniczego lub np. fizjoterapeuta prowadzący prywatną praktykę lekarską wyrządzą szkodę będącą następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych. Podmioty lecznicze, które prowadzą działalność leczniczą, zgodnie…

Czytaj dalej Obowiązkowe ubezpieczenie oc fizjoterapeuty PZU

PZU Na Wypadek Nowotworu

Nowe proste ubezpieczenie na wypadek zdiagnozowania nowotworu. Ubezpieczony może otrzymać nawet 100 000 zł wsparcia finansowego na walkę z nowotworem złośliwym. Na jego życzenie zorganizujemy także dodatkową opinię medyczną u zagranicznego specjalisty. Statystyki pokazują, że już około 1 000 000…

Czytaj dalej PZU Na Wypadek Nowotworu

Ubezpieczenie Generali z myślą o podróży

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie? Ubezpieczenie obowiązuje na terenie Europy, Całego Świata, Świata bez USA lub Polski w zależności od wybranej strefy wyjazdu. Co jest przedmiotem ubezpieczenia? W przypadku podróży zagranicznej (strefa Europa, Cały Świat lub Świat bez USA) gwarantujemy ochronę w…

Czytaj dalej Ubezpieczenie Generali z myślą o podróży

Hestia wypłaci 100% odszkodowania po szkodzie całkowitej.

Auto po wypadku nie nadaje się już do naprawy? ERGO Hestia wyręczy klienta z formalnościami. Gotówka nawet w ciągu dwóch dni i opieka nad formalnościami związanymi z pozbyciem się zniszczonego auta. Takie udogodnienia oferuje klientom ERGO Hestia. To wszystko w…

Czytaj dalej Hestia wypłaci 100% odszkodowania po szkodzie całkowitej.

Ubezpieczenie autocasco Allianz Mój Samochód

Ubezpieczenie autocasco Allianz Mój Samochód to kompleksowe ubezpieczenie samochodów od uszkodzeń i kradzieży. Ubezpieczenie Autocasco oraz Ubezpieczenie szyb obowiązuje na terenie Polski oraz pozostałych krajów europejskich (oprócz Kazachstanu), w tym Gruzji oraz europejska część Rosji i kraje basenu Morza Śródziemnego…

Czytaj dalej Ubezpieczenie autocasco Allianz Mój Samochód

Komunikacyjne ubezpieczenie NNW

Jak traktować roszczenia związane z trwałym uszczerbkiem na zdrowiu poszkodowanego z dobrowolnego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków. Takie ubezpieczenie jest z reguły bezpłatnie dodawane do większości polis auto casco i dotyczy ubezpieczenia wszelkich szkód związanych z poniesionym uszczerbkiem na zdrowiu…

Czytaj dalej Komunikacyjne ubezpieczenie NNW

UFG ubezpieczenie oc – wykrywalność nieuzbezpieczonych kierowców.

O ponad jedną trzecią wzrosła w ciągu roku liczba właścicieli pojazdów wezwanych do zapłacenia kary za brak polisy OC. To efekt doskonalenia systemowych kontroli dokonywanych w oparciu o dane z CEPiK i ogólnopolskiej bazy polis komunikacyjnych OI UFG. W ciągu…

Czytaj dalej UFG ubezpieczenie oc – wykrywalność nieuzbezpieczonych kierowców.