O czym się dowiesz z tego artykułu?

Facebook
Twitter
LinkedIn
Facebook
Twitter
LinkedIn
ubezpieczenia zdrowotne

Ubezpieczenie PZU Plan na Zdrowie składa się z ubezpieczenia podstawowego – Plan na Zdrowie oraz 3 ubezpieczeń dodatkowych:

 • W Ciężkiej Chorobie,
 • W Leczeniu Nowotworu,
 • W Trosce o Ciebie.

Do ubezpieczenia podstawowego klient dokupuje minimum jedno ubezpieczenie dodatkowe. Jest to warunek konieczny do zawarcia polisy. Zarówno w ubezpieczeniu podstawowym, jak i dodatkowych nie stosujemy karencji ani nie przeprowadzamy ankiet medycznych.

Ubezpieczenie podstawowe PZU Plan na Zdrowie

 • Obejmuje organizację i pokrycie kosztów świadczeń zdrowotnych w razie wypadku ubezpieczeniowego, którego następstwem jest uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia, w tym najczęściej występujące złamania, porażenia i uszkodzenia narządów.
 • Dzięki ubezpieczeniu, w razie problemów zdrowotnych po nieszczęśliwym wypadku, klient może przez rok korzystać z konsultacji lekarskich i badań diagnostycznych.

Ubezpieczenie PZU Plan na Zdrowie – ryzyka dodatkowe

W Ciężkiej Chorobie

 • Zapewnia organizację i pokrycie kosztów usług medycznych po wystąpieniu ciężkiej choroby, w tym: udaru i ropnia mózgu,zapalenia mięśnia sercowego i stwardnienia rozsianego.
 • W razie ciężkiej choroby klient może przez rok korzystać z konsultacji lekarskich i badań diagnostycznych (m.in. RM, TK, USG, RTG).

W Leczeniu Nowotworu

 • Obejmuje organizację i pokrycie kosztów świadczeń zdrowotnych po zdiagnozowaniu nowotworu złośliwego, w tym: czerniaka złośliwego, nowotworu złośliwego piersi, nowotworu złośliwego szyjki macicy i nowotworu złośliwego płuc.
 • W ramach ubezpieczenia, w razie wystąpienia nowotworu, klient może przez 3 lata korzystać z konsultacji lekarskich i badań diagnostycznych (m.in. RM, TK, USG, RTG).
 • Otrzyma też wsparcie finansowe oraz możliwość skorzystania z drugiej opinii medycznej oraz konsylium lekarskiego.

W Trosce o Ciebie

 • To opieka medyczna na co dzień, z której klient może korzystać już od 1. dnia odpowiedzialności – przez cały okres jej obowiązywania.
 • Do wyboru są 3 zakresy, które różnią się liczbą dostępnych procedur medycznych – (około 70, 220 lub 450 procedur).
 • W ramach ubezpieczenia zapewniamy m.in. wizyty u specjalistów (bez skierowania), badania diagnostyczne i zabiegi rehabilitacyjne.
 • Nasi klienci mogą korzystać z usług ponad 2000 prywatnych placówek medycznych w całej Polsce (współpracujących z PZU).

Korzyści dla klienta z posiadania pakietu ubezpieczeń PZU Plan na Zdrowie

 • Niska składka w porównaniu do kosztu świadczeń zdrowotnych.
 • Opieka medyczna już w pierwszych dniach po zdarzeniu.
 • Poczucie bezpieczeństwa – fachowa i kompleksowa pomoc medyczna w razie wypadku i choroby.
 • Dostęp do lekarzy i badań dla całej rodziny, bez czekania w kolejkach.

Ile to kosztuje?

Składka ubezpieczenia wynosi już od 60 zł miesięcznie. Umowa jest zawierana na rok.

Realizacja świadczeń

Po wystąpieniu wypadku ubezpieczeniowego klient zgłasza szkodę w wybrany przez siebie sposób:

 • pod numerem 801 102 102 lub 22 566 55 55 (opłata zgodna z taryfą operatora),
 • wysyłając SMS-a o treści szkoda pod numer 4102 (opłata zgodna z taryfą operatora),
 • osobiście w oddziale,
 • e-mailem na adres: kontakt@pzu.pl,
 • za pośrednictwem sprzedawcy.

Ogólne warunki ubezpieczenia PZU Plan na Zdrowie dostępne są na stronie PZU.

Jeżeli jesteś zainteresowana/y tym produktem skontaktuj się z nami.

pzu

Generali NNW, z myślą o Następstwach Nieszczęśliwych Wypadków.

Podstawowy zakres ubezpieczenia obejmuje śmierć Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku oraz wskutek wypadku komunikacyjnego. Generali NNW – zakres dodatkowy: Zakres rozszerzony ubezpieczenia obejmuje zakres podstawowy oraz według wyboru Ubezpieczającego świadczenie z tytułu następujących zdarzeń ubezpieczeniowych: 1) trwałego uszczerbku na zdrowiu