Terminowe ubezpieczenie na życie „Platynowa ochrona”

O czym się dowiesz z tego artykułu?

Facebook
Twitter
LinkedIn
Facebook
Twitter
LinkedIn

Przedmiotem ubezpieczenia jest życie Ubezpieczonego. W przypadku zawarcia Programu ubezpieczeń dodatkowych przedmiotem ubezpieczenia może być również zdrowie Ubezpieczonego.  W ramach Umowy ubezpieczenia, Ubezpieczyciel udziela ochrony ubezpieczeniowej w zakresie podstawowym obejmującym ryzyko zgonu Ubezpieczonego. Suma ubezpieczenia ustalana jest przez strony Umowy ubezpieczenia przy jej zawieraniu, na podstawie wskazania Ubezpieczającego we wniosku. Umowa ubezpieczenia zawierana jest na czas określony, na okres nie krótszy niż 1 rok i nie dłuższy niż do dnia pierwszej Rocznicy polisy przypadającej po dniu, w którym Ubezpieczony ukończy 70 rok życia (okres ubezpieczenia). Ubezpieczeniem może być objęta osoba, która w dniu doręczenia Ubezpieczycielowi wniosku o zawarcie Umowy ubezpieczenia ukończyła 15 lat i nie ukończyła 65 lat.

 

W zależności od Twoich potrzeb i oczekiwań zakres ochrony może być rozszerzony w ramach Programu Ubezpieczeń Dodatkowych „Program Ochronny”.

Możesz wybrać takie opcje, jak:

 • Zgon w wyniku wypadku
 • Zgon w wyniku wypadku komunikacyjnego
 • Powstanie trwałego uszczerbku na zdrowiu w wyniku wypadku
 • Powstanie trwałego lub częściowego inwalidztwa w wyniku wypadku
 • Pobyt w szpitalu
 • Operacje
 • Poważne zachorowania
 • Pomoc w nagłych wypadkach Warta Assistance Medyczny

WARTA ASSISTANCE MEDYCZNY
Posiadając Warta Assistance Medyczny, Twoja rodzina może korzystać z pomocy lekarza, bez względu na porę dnia i nocy. Ubezpieczyciel zapewnia organizację i pokrycie kosztów:

 • Transportu medycznego
 • Dostawy leków i sprzętu rehabilitacyjnego
 • Opieki domowej po hospitalizacji
 • Wizyty lekarza lub pielęgniarki
 • Wizyty pediatry
 • Prywatnych lekcji w miejscu zamieszkania
 • Pobytu Opiekuna Dziecka Ubezpieczonego w szpitalu albo hotelu przyszpitalnym
 • Opieki nad dziećmi lub osobami niesamodzielnymi
 • Przejazdu dzieci lub osób niesamodzielnych do wskazanej osoby, która się nimi zaopiekuje
 • Pomocy psychologa w trudnej sytuacji losowej
 • Korzystania ze zdrowotnych usług informacyjnych
 • Baby assistance – czyli m.in dostęp do informacji o objawach ciąży, badaniach prenatalnych, pielęgnacji w czasie ciąży i po porodzie, obowiązkowych szczepieniach dzieci.

AXA Szczęśliwe Dziecko

AXA Szczęśliwe Dziecko – Ubezpieczenie dla Twojego dziecka Jesteś rodzicem i chcesz zapewnić bezpieczeństwo swoim dzieciom? Szukasz ubezpieczenia, które w ramach jednej składki gwarantuje ochronę wszystkich Twoich dzieci? Ubezpieczenie Axa Szczęśliwe Dziecko jest dla Ciebie! Do ubezpieczenia mogą przystąpić osoby

Jak wybrać ubezpieczenie na życie ?

Kupując ubezpieczenie na życie zabezpieczasz przyszłość swoich bliskich w przypadku nieprzewidzianych swojej śmierci. Wtedy polisa jest wsparciem finansowym dla Twoje rodziny. Podpowiadamy Ci,na co zwrócić uwagę zawierając umowę ubezpieczenia na życie. Przede wszystkim sprawdź listę gwarantowanych świadczeń i sumę ubezpieczenia,