AEG Ubezpieczenia

Terminowe ubezpieczenie na życie „Platynowa ochrona”

Przedmiotem ubezpieczenia jest życie Ubezpieczonego. W przypadku zawarcia Programu ubezpieczeń dodatkowych przedmiotem ubezpieczenia może być również zdrowie Ubezpieczonego.  W ramach Umowy ubezpieczenia, Ubezpieczyciel udziela ochrony ubezpieczeniowej w zakresie podstawowym obejmującym ryzyko zgonu Ubezpieczonego. Suma ubezpieczenia ustalana jest przez strony Umowy ubezpieczenia przy jej zawieraniu, na podstawie wskazania Ubezpieczającego we wniosku. Umowa ubezpieczenia zawierana jest na czas określony, na okres nie krótszy niż 1 rok i nie dłuższy niż do dnia pierwszej Rocznicy polisy przypadającej po dniu, w którym Ubezpieczony ukończy 70 rok życia (okres ubezpieczenia). Ubezpieczeniem może być objęta osoba, która w dniu doręczenia Ubezpieczycielowi wniosku o zawarcie Umowy ubezpieczenia ukończyła 15 lat i nie ukończyła 65 lat.

 

W zależności od Twoich potrzeb i oczekiwań zakres ochrony może być rozszerzony w ramach Programu Ubezpieczeń Dodatkowych „Program Ochronny”.

Możesz wybrać takie opcje, jak:

 • Zgon w wyniku wypadku
 • Zgon w wyniku wypadku komunikacyjnego
 • Powstanie trwałego uszczerbku na zdrowiu w wyniku wypadku
 • Powstanie trwałego lub częściowego inwalidztwa w wyniku wypadku
 • Pobyt w szpitalu
 • Operacje
 • Poważne zachorowania
 • Pomoc w nagłych wypadkach Warta Assistance Medyczny

WARTA ASSISTANCE MEDYCZNY
Posiadając Warta Assistance Medyczny, Twoja rodzina może korzystać z pomocy lekarza, bez względu na porę dnia i nocy. Ubezpieczyciel zapewnia organizację i pokrycie kosztów:

 • Transportu medycznego
 • Dostawy leków i sprzętu rehabilitacyjnego
 • Opieki domowej po hospitalizacji
 • Wizyty lekarza lub pielęgniarki
 • Wizyty pediatry
 • Prywatnych lekcji w miejscu zamieszkania
 • Pobytu Opiekuna Dziecka Ubezpieczonego w szpitalu albo hotelu przyszpitalnym
 • Opieki nad dziećmi lub osobami niesamodzielnymi
 • Przejazdu dzieci lub osób niesamodzielnych do wskazanej osoby, która się nimi zaopiekuje
 • Pomocy psychologa w trudnej sytuacji losowej
 • Korzystania ze zdrowotnych usług informacyjnych
 • Baby assistance – czyli m.in dostęp do informacji o objawach ciąży, badaniach prenatalnych, pielęgnacji w czasie ciąży i po porodzie, obowiązkowych szczepieniach dzieci.

Oferta ubezpieczeń

ubezpieczenie autocasco
Nasza oferta ubezpieczeń

Ubezpieczenie autocasco

Ubezpieczenie autocasco to zabezpieczenie, ochrona oraz komfort osób posiadających samochód. Polisa autocasco zapewnienia posiadaczowi auta

ubezpieczenie mieszkania
Nasza oferta ubezpieczeń

Ubezpieczenie mieszkania lub domu

Ubezpieczenie mieszkania lub domu to jeden z najpopularniejszych rodzajów ochrony swojego majątku. Dzięki niemu właściciel

PZU Na Wypadek Nowotworu kupisz online.
Nowe proste ubezpieczenie PZU na wypadek  nowotworu z kodem rabatowym dostępne online. Ubezpieczony może otrzymać...
Ubezpieczenie podróżne na czas wyjazdu.
Ubezpieczenie podróżne to kompleksowa ochrona oraz komfort spokojnego i bezpiecznego wyjazdu dla osób udających się...
Ubezpieczenie na życie
Ubezpieczenie na życie – dla osób przezornych chroniących swoje zdrowie. Oferujemy ubezpieczenia na życie w...
Ubezpieczenie zdrowotne.
Oferta ubezpieczenia zdrowotnego (w tym PZU Plan Na Zdrowie). PZU Plan na Zdrowie. Produkt pomaga...
Ubezpieczenie mieszkania lub domu
Ubezpieczenie mieszkania lub domu to jeden z najpopularniejszych rodzajów ochrony swojego majątku. Dzięki niemu właściciel...