UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE

Ubezpieczenie na życie – dla osób przezornych chroniących swoje zdrowie. Oferujemy ubezpieczenia na życie – bez ankiety medycznej i zawodowej – w różnych wariantach ubezpieczenia z możliwością rozszerzenia o dodatkowe ryzyka. Ubezpieczenie na wysokie sumy ubezpieczenia z szerokim zakresem świadczeń. Oferta PZU, Generali, AXA, Ergo Hestia, OpenLife. Możesz również ubezpieczyć dziecko lub rodziców.

Nasze oferta skierowana jest do:

 • osób pracujących na umowę o pracę

 • osób prowadzących działalność gospodarczą

 • dla rolników lub osób niepracujących

 • również dla osób powyżej 60 roku życia

 • dla małych firm chcących ubezpieczyć swoich pracowników

 • dla rodziców, którzy chcą ubezpieczyć swoje dzieci

Zakres ubezpieczenia:

 • śmierć ubezpieczonego – świadczenie płatne osobie upozażonej

 • śmierć ubezpieczonego w skutek nieszczęśliwego wypadku

 • śmierć ubezpieczonego wskutek wypadku komunikacyjnego

 • śmierć ubezpieczonego wskutek zawału serca lub udaru

 • śmierć ubezpieczonego wskutek wypadku przy pracy

 • trwały uszczerbek na zdrowiu na skutek wypadku

W ramach ubezpieczenia możemy rozszerzyć zakres ubezpieczenia o następujące ryzyka:

 • pobyt ubezpieczonego w szpitalu – świadczenie za dzień pobytu

 • poważne zachorowanie ubezpieczonego

 • śmierć współmałżonka, dziecka, rodzica

 • operacje chirurgiczne

 • pobyt dziecka w szpitalu

 • poważne zachorowanie dziecka

UBEZPIECZENIA DLA CIEBIE

W przypadku śmierci lub innych nieprzewidzianych zdarzeń losowych, ubezpieczenie na życie zapewni środki finansowe rodzinie i osobom, które były na utrzymaniu ubezpieczonego.