AEG Ubezpieczenia

Ubezpieczenie autocasco Link4

ubezpieczenie oc

Ubezpieczenie autocasco Link4 – przedmiot ubezpieczenia

 • Ubezpieczenie w formie podstawowej obejmuje AC Wypadkowe. W tym wariancie ubezpieczamy Twój samochód i znajdujący się w nim bagaż podręczny i foteliki dziecięce – przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratą (np. w wyniku zderzenia, spalenia, zatopienia lub działania sił przyrody). Za dodatkową składką możemy objąć ochroną także wyposażenie dodatkowe
 • W formie rozszerzonej, za dodatkową składką, możesz ubezpieczyć pojazd w zakresie AC Kradzieżowego. W tym wariancie chronimy od kradzieży Twój samochód oraz znajdujący się w nim bagaż podręczny i foteliki dziecięce
 • Maksymalna kwota odszkodowania którą możesz otrzymać z ubezpieczenia to suma ubezpieczenia. Sumę ubezpieczenia ustalamy na podstawie wartości Twojego samochodu z dnia złożenia przez Ciebie wniosku o ubezpieczenie. Wysokość sumy ubezpieczenia fotelików to 1 000 zł, a bagażu podręcznego 1 000 zł. Jeżeli ubezpieczasz wyposażenie dodatkowe, to Ty określasz jego sumę ubezpieczenia

Ubezpieczenie autocasco Link4 – czego nie obejmuje ?

 • Szkód, które wystąpią poza okresem ubezpieczenia lub poza terytorium obowiązywania ubezpieczenia.
 • Szkód, które powstaną w wyniku zdarzeń nie objętych zakresem ubezpieczenia.
 • Utraty kluczyków i wynikającej z tego konieczności wymiany zamków.
 • Uszkodzenia lub zniszczenia opon. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy oprócz opon uszkodzone zostaną także inne części samochodu objęte ubezpieczeniem, a przyczyną szkody jest zdarzenie, za które ponosimy odpowiedzialność.
 • Uszkodzenia samochodu wskutek zassania podczas jazdy wody do silnika.
 • Szkód w samochodach: z układem kierowniczym po prawej stronie, używanych m.in. do nauki jazdy, jazd próbnych, odpłatnego wynajmu, odpłatnego przewozu ładunków lub osób (chyba, że rozszerzysz ochronę ubezpieczeniową na taksówkę).
ubezpieczenie link4

Ubezpieczenie autocasco Link4 – ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej

AC nie działa w każdej sytuacji. Istnieją pewne przypadki (wyłączenia), w których nie będziemy mogli wypłacić Ci odszkodowania. W szczególności nie wypłacimy odszkodowania gdy:

 • Szkoda zostanie przez Ciebie wyrządzona umyślnie lub na skutek rażącego niedbalstwa
 • Szkoda powstanie, gdy kierowca samochodu będzie w stanie nietrzeźwości albo w stanie po użyciu alkoholu lub pod wpływem środków odurzających, chyba że nie będzie mieć to wpływu na zajście zdarzenia
 • Szkoda powstanie, gdy kierowca nie będzie posiadać uprawnień do kierowania samochodem, chyba że nie będzie mieć to wpływu na zajście zdarzenia
 • Szkoda nie przekroczy 500 złotych
 • Szkoda powstanie podczas lub na skutek udziału samochodu w wyścigach lub rajdach, a także konkursach lub próbach szybkościowych
 • Wszystkie wyłączenia i ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej opisane są w OWU

Podstawa prawna – Ogólne Warunki Ubezpieczenie AutoCasco Link4 (OWU), zatwierdzonymi uchwałą Zarządu LINK4 TU S.A. nr 85/2018 z dnia 12 lipca 2018 r.

Oferta ubezpieczeń

ubezpieczenie autocasco
Nasza oferta ubezpieczeń

Ubezpieczenie autocasco

Ubezpieczenie autocasco to zabezpieczenie, ochrona oraz komfort osób posiadających samochód. Polisa autocasco zapewnienia posiadaczowi auta

ubezpieczenie mieszkania
Nasza oferta ubezpieczeń

Ubezpieczenie mieszkania lub domu

Ubezpieczenie mieszkania lub domu to jeden z najpopularniejszych rodzajów ochrony swojego majątku. Dzięki niemu właściciel

PZU Na Wypadek Nowotworu kupisz online.
Nowe proste ubezpieczenie PZU na wypadek  nowotworu z kodem rabatowym dostępne online. Ubezpieczony może otrzymać...
Ubezpieczenie podróżne na czas wyjazdu.
Ubezpieczenie podróżne to kompleksowa ochrona oraz komfort spokojnego i bezpiecznego wyjazdu dla osób udających się...
Ubezpieczenie na życie
Ubezpieczenie na życie – dla osób przezornych chroniących swoje zdrowie. Oferujemy ubezpieczenia na życie w...
Ubezpieczenie zdrowotne.
Oferta ubezpieczenia zdrowotnego (w tym PZU Plan Na Zdrowie). PZU Plan na Zdrowie. Produkt pomaga...
Ubezpieczenie mieszkania lub domu
Ubezpieczenie mieszkania lub domu to jeden z najpopularniejszych rodzajów ochrony swojego majątku. Dzięki niemu właściciel...