O czym się dowiesz z tego artykułu?

Facebook
Twitter
LinkedIn
Facebook
Twitter
LinkedIn
ubezpieczenie autocasco

Ubezpieczenie autocasco Warta Komfort to ubezpieczenie samochodów od uszkodzeń i kradzieży, gwarantujące najszerszą ochronę w Warcie. Ubezpieczenie pokrywa koszt naprawy uszkodzeń samochodu z użyciem oryginalnych części producenta pojazdu, bez stosowania potrąceń amortyzacyjnych czy udziałów własnych. Suma ubezpieczenia nie zmienia się przez cały okres trwania ubezpieczenia, także po wypłacie odszkodowania. Ponadto właścicielom fabrycznie nowych samochodów Warta oferuje utrzymanie stałej sumy ubezpieczenia (równej wartości fakturowej pojazdu) przez okres trzech lat. Ubezpieczenie jest kierowane szczególnie do klientów posiadających samochody w wieku do 6 lat.

Co jest przedmiotem ubezpieczenia autocasco Warta Komfort?

 • samochód osobowy lub ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony przy dopuszczalnej ładowności do 800 kg wraz z wyposażeniem jest ubezpieczany od: uszkodzenia, całkowitego zniszczenia, kradzieży w całości lub jego części.
 • bagaż znajdujący się w chwili zdarzenia w ubezpieczonym pojeździe jest ubezpieczany od uszkodzenia lub całkowitego zniszczenia
 • Suma ubezpieczenia odpowiada wartości ubezpieczonego pojazdu z dnia zawarcia umowy ubezpieczenia.

Czego nie obejmuje ubezpieczenie autocasco Warta Komfort

 • samochodów zarejestrowanych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej
 • awarii samochodu
 • przywłaszczenia, o którym mowa w Art. 284. Kodeksu karnego
 • bagażu innego niż opisany w §2 OWU
 • dodatkowego wyposażenia niewymienionego w dokumencie ubezpieczenia
 • samochodów przeznaczonych do nauki jazdy lub wynajmowanych zarobkowo
ubezpieczenie warta

Jakie są ograniczenia ubezpieczenia autocasco Warta Komfort?

Warta nie odpowiada za szkody:

 • spowodowane umyślnie
 • powstałe podczas kierowania pojazdem, gdy pojazd nie był dopuszczony do ruchu
 • spowodowane przez kierującego po użyciu alkoholu lub narkotyku, chyba że nie miało to wpływu na powstanie szkody
 • powstałe podczas jazd wyścigowych, konkursowych, rajdowych oraz treningów do tych jazd
 • polegające na kradzieży samochodu w przypadku
 • pozostawienia w nim kluczyków bez nadzoru
 • w bagażu niespełniające wymogów opisanych w §3 OWU

Co należy do obowiązków Ubezpieczonego?

Do obowiązków Ubezpieczonego/Ubezpieczającego należy:

 • podanie wszystkich znanych sobie okoliczności, o które pytał pośrednik ubezpieczeniowy i które zostały umieszczone we wniosku o ubezpieczenie lub w innych pismach przed zawarciem umowy ubezpieczenia
 • zawiadamianie Warty na piśmie w czasie trwania umowy o zmianach ww. okoliczności, w szczególności takich jak utrata kluczyków
 • opłacenie składki zgodnie z harmonogramem określonym w polisie
 • w przypadku zajścia szkody, przedsięwzięcie odpowiednich środków w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu w miejscu wypadku, użycie dostępnych środków w celu ratowania pojazdu, zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów
 • zgłoszenie szkody nie później niż w ciągu 7 dni poprzez kontakt z Centrum Obsługi Klienta Warty; w razie kradzieży pojazdu należy powiadomić Wartę nie później niż następnego dnia roboczego oraz Policję w ciągu 12 godzin od uzyskania informacji o szkodzie
 • w przypadku uszkodzenia pojazdu za granicą, uzyskanie zgody Warty na jego naprawę poza Rzeczpospolitą Polską
 • postępowanie zgodnie z dyspozycjami Centrum Obsługi Klienta Warty

Podstawa prawna – Ogólne Warunki Ubezpieczenie AUTOCASCO WARTA KOMFORT o symbolu C6211. Powyższe OWU obowiązują od dnia 2 lutego 2016 roku, które dostępne są na stronie www.warta.pl

Inne produkty Warta S.A. znajdziesz na naszej stronie w zakładce PRODUKTY.

Sprawdzenie auta przed zakupem – nowa oferta PZU

PZU w ramach nowej marki Pomoc Non Stop uruchamia usługę sprawdzenie auta i jego stanu technicznego przed zakupem. Każdy kto planuje kupić używany samochód, może sprawdzić jego stan techniczny bez wychodzenia z domu. Oferta skierowana jest do wszystkich zainteresowanych zakupem

Hestia wypłaci 100% odszkodowania po szkodzie całkowitej.

Auto po wypadku nie nadaje się już do naprawy? ERGO Hestia wyręczy klienta z formalnościami. Gotówka nawet w ciągu dwóch dni i opieka nad formalnościami związanymi z pozbyciem się zniszczonego auta. Takie udogodnienia oferuje klientom ERGO Hestia. To wszystko w