AEG Ubezpieczenia

Ubezpieczenie autocasco Warta Komfort

ubezpieczenie autocasco

Ubezpieczenie autocasco Warta Komfort to ubezpieczenie samochodów od uszkodzeń i kradzieży, gwarantujące najszerszą ochronę w Warcie. Ubezpieczenie pokrywa koszt naprawy uszkodzeń samochodu z użyciem oryginalnych części producenta pojazdu, bez stosowania potrąceń amortyzacyjnych czy udziałów własnych. Suma ubezpieczenia nie zmienia się przez cały okres trwania ubezpieczenia, także po wypłacie odszkodowania. Ponadto właścicielom fabrycznie nowych samochodów Warta oferuje utrzymanie stałej sumy ubezpieczenia (równej wartości fakturowej pojazdu) przez okres trzech lat. Ubezpieczenie jest kierowane szczególnie do klientów posiadających samochody w wieku do 6 lat.

Co jest przedmiotem ubezpieczenia autocasco Warta Komfort?

 • samochód osobowy lub ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony przy dopuszczalnej ładowności do 800 kg wraz z wyposażeniem jest ubezpieczany od: uszkodzenia, całkowitego zniszczenia, kradzieży w całości lub jego części.
 • bagaż znajdujący się w chwili zdarzenia w ubezpieczonym pojeździe jest ubezpieczany od uszkodzenia lub całkowitego zniszczenia
 • Suma ubezpieczenia odpowiada wartości ubezpieczonego pojazdu z dnia zawarcia umowy ubezpieczenia.

Czego nie obejmuje ubezpieczenie autocasco Warta Komfort

 • samochodów zarejestrowanych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej
 • awarii samochodu
 • przywłaszczenia, o którym mowa w Art. 284. Kodeksu karnego
 • bagażu innego niż opisany w §2 OWU
 • dodatkowego wyposażenia niewymienionego w dokumencie ubezpieczenia
 • samochodów przeznaczonych do nauki jazdy lub wynajmowanych zarobkowo
ubezpieczenie warta

Jakie są ograniczenia ubezpieczenia autocasco Warta Komfort?

Warta nie odpowiada za szkody:

 • spowodowane umyślnie
 • powstałe podczas kierowania pojazdem, gdy pojazd nie był dopuszczony do ruchu
 • spowodowane przez kierującego po użyciu alkoholu lub narkotyku, chyba że nie miało to wpływu na powstanie szkody
 • powstałe podczas jazd wyścigowych, konkursowych, rajdowych oraz treningów do tych jazd
 • polegające na kradzieży samochodu w przypadku
 • pozostawienia w nim kluczyków bez nadzoru
 • w bagażu niespełniające wymogów opisanych w §3 OWU

Co należy do obowiązków Ubezpieczonego?

Do obowiązków Ubezpieczonego/Ubezpieczającego należy:

 • podanie wszystkich znanych sobie okoliczności, o które pytał pośrednik ubezpieczeniowy i które zostały umieszczone we wniosku o ubezpieczenie lub w innych pismach przed zawarciem umowy ubezpieczenia
 • zawiadamianie Warty na piśmie w czasie trwania umowy o zmianach ww. okoliczności, w szczególności takich jak utrata kluczyków
 • opłacenie składki zgodnie z harmonogramem określonym w polisie
 • w przypadku zajścia szkody, przedsięwzięcie odpowiednich środków w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu w miejscu wypadku, użycie dostępnych środków w celu ratowania pojazdu, zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów
 • zgłoszenie szkody nie później niż w ciągu 7 dni poprzez kontakt z Centrum Obsługi Klienta Warty; w razie kradzieży pojazdu należy powiadomić Wartę nie później niż następnego dnia roboczego oraz Policję w ciągu 12 godzin od uzyskania informacji o szkodzie
 • w przypadku uszkodzenia pojazdu za granicą, uzyskanie zgody Warty na jego naprawę poza Rzeczpospolitą Polską
 • postępowanie zgodnie z dyspozycjami Centrum Obsługi Klienta Warty

Podstawa prawna – Ogólne Warunki Ubezpieczenie AUTOCASCO WARTA KOMFORT o symbolu C6211. Powyższe OWU obowiązują od dnia 2 lutego 2016 roku, które dostępne są na stronie www.warta.pl

Inne produkty Warta S.A. znajdziesz na naszej stronie w zakładce PRODUKTY.

Oferta ubezpieczeń

ubezpieczenie autocasco
Nasza oferta ubezpieczeń

Ubezpieczenie autocasco

Ubezpieczenie autocasco to zabezpieczenie, ochrona oraz komfort osób posiadających samochód. Polisa autocasco zapewnienia posiadaczowi auta

ubezpieczenie mieszkania
Nasza oferta ubezpieczeń

Ubezpieczenie mieszkania lub domu

Ubezpieczenie mieszkania lub domu to jeden z najpopularniejszych rodzajów ochrony swojego majątku. Dzięki niemu właściciel

PZU Na Wypadek Nowotworu kupisz online.
Nowe proste ubezpieczenie PZU na wypadek  nowotworu z kodem rabatowym dostępne online. Ubezpieczony może otrzymać...
Ubezpieczenie podróżne na czas wyjazdu.
Ubezpieczenie podróżne to kompleksowa ochrona oraz komfort spokojnego i bezpiecznego wyjazdu dla osób udających się...
Ubezpieczenie na życie
Ubezpieczenie na życie – dla osób przezornych chroniących swoje zdrowie. Oferujemy ubezpieczenia na życie w...
Ubezpieczenie zdrowotne.
Oferta ubezpieczenia zdrowotnego (w tym PZU Plan Na Zdrowie). PZU Plan na Zdrowie. Produkt pomaga...
Ubezpieczenie mieszkania lub domu
Ubezpieczenie mieszkania lub domu to jeden z najpopularniejszych rodzajów ochrony swojego majątku. Dzięki niemu właściciel...