O czym się dowiesz z tego artykułu?

Facebook
Twitter
LinkedIn
Facebook
Twitter
LinkedIn
ubezpieczenie nnw

Podstawowy zakres ubezpieczenia obejmuje śmierć Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku oraz wskutek wypadku komunikacyjnego.

Ubezpieczenie Generali NNW – zalety produktu

 • produkt dla osób do 65 roku życia niezależnie od wykonywanego zawodu
 • w ramach jednej polisy można ubezpieczyć nawet 6 osób
 • ochrona ubezpieczeniowa 24 godziny na dobę
 • podwójna wypłata sumy ubezpieczenia w przypadku śmierci wskutek wypadku komunikacyjnego
 • wypłata świadczenia w razie trwałego uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia czy śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku
 • możliwość uzyskania wypłaty trzykrotności sumy ubezpieczenia w przypadku wyboru świadczenia „trwały uszczerbek na zdrowiu z progresją”
 • możliwość wyboru świadczeń dodatkowych, m.in. trwały uszczerbek na zdrowiu, poważny uraz, złamania kości, oparzenia lub odmrożenia ciała, pobyt w
 • szpitalu, trwała niezdolność do pracy zarobkowej, rehabilitacja
 • ochrona również w przypadku zdarzeń powstałych w wyniku uprawiania sportów wysokiego ryzyka czy wyczynowego uprawiania sportu

Ubezpieczenie Generali NNW – zakres dodatkowy:

 • trwały uszczerbek na zdrowiu
 • trwały uszczerbek na zdrowiu z progresją
 • poważny uraz
 • złamania kości, oparzenia lub odmrożenia ciała
 • pobyt w szpitalu
 • trwała niezdolność do pracy zarobkowej
 • czasowa niezdolność do pracy lub nauki
 • zwrot kosztów leczenia
 • zwrot kosztów operacji plastycznych
 • wypożyczenie lub zakup przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych
 • zwrot kosztów przekwalifikowania zawodowego, spowodowanego całkowitą niezdolnością do pracy w dotychczas wykonywanym zawodzie
 • zwrot kosztów rehabilitacji. 

Generali NNW, z myślą o Następstwach Nieszczęśliwych Wypadków.

Podstawowy zakres ubezpieczenia obejmuje śmierć Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku oraz wskutek wypadku komunikacyjnego. Generali NNW – zakres dodatkowy: Zakres rozszerzony ubezpieczenia obejmuje zakres podstawowy oraz według wyboru Ubezpieczającego świadczenie z tytułu następujących zdarzeń ubezpieczeniowych: 1) trwałego uszczerbku na zdrowiu