AEG Ubezpieczenia

Ubezpieczenie Generali NNW

ubezpieczenie nnw

Podstawowy zakres ubezpieczenia obejmuje śmierć Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku oraz wskutek wypadku komunikacyjnego.

Ubezpieczenie Generali NNW – zalety produktu

 • produkt dla osób do 65 roku życia niezależnie od wykonywanego zawodu
 • w ramach jednej polisy można ubezpieczyć nawet 6 osób
 • ochrona ubezpieczeniowa 24 godziny na dobę
 • podwójna wypłata sumy ubezpieczenia w przypadku śmierci wskutek wypadku komunikacyjnego
 • wypłata świadczenia w razie trwałego uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia czy śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku
 • możliwość uzyskania wypłaty trzykrotności sumy ubezpieczenia w przypadku wyboru świadczenia „trwały uszczerbek na zdrowiu z progresją”
 • możliwość wyboru świadczeń dodatkowych, m.in. trwały uszczerbek na zdrowiu, poważny uraz, złamania kości, oparzenia lub odmrożenia ciała, pobyt w
 • szpitalu, trwała niezdolność do pracy zarobkowej, rehabilitacja
 • ochrona również w przypadku zdarzeń powstałych w wyniku uprawiania sportów wysokiego ryzyka czy wyczynowego uprawiania sportu

Ubezpieczenie Generali NNW – zakres dodatkowy:

 • trwały uszczerbek na zdrowiu
 • trwały uszczerbek na zdrowiu z progresją
 • poważny uraz
 • złamania kości, oparzenia lub odmrożenia ciała
 • pobyt w szpitalu
 • trwała niezdolność do pracy zarobkowej
 • czasowa niezdolność do pracy lub nauki
 • zwrot kosztów leczenia
 • zwrot kosztów operacji plastycznych
 • wypożyczenie lub zakup przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych
 • zwrot kosztów przekwalifikowania zawodowego, spowodowanego całkowitą niezdolnością do pracy w dotychczas wykonywanym zawodzie
 • zwrot kosztów rehabilitacji. 

Oferta ubezpieczeń

ubezpieczenie autocasco
Nasza oferta ubezpieczeń

Ubezpieczenie autocasco

Ubezpieczenie autocasco to zabezpieczenie, ochrona oraz komfort osób posiadających samochód. Polisa autocasco zapewnienia posiadaczowi auta

ubezpieczenie mieszkania
Nasza oferta ubezpieczeń

Ubezpieczenie mieszkania lub domu

Ubezpieczenie mieszkania lub domu to jeden z najpopularniejszych rodzajów ochrony swojego majątku. Dzięki niemu właściciel

PZU Na Wypadek Nowotworu kupisz online.
Nowe proste ubezpieczenie PZU na wypadek  nowotworu z kodem rabatowym dostępne online. Ubezpieczony może otrzymać...
Ubezpieczenie podróżne na czas wyjazdu.
Ubezpieczenie podróżne to kompleksowa ochrona oraz komfort spokojnego i bezpiecznego wyjazdu dla osób udających się...
Ubezpieczenie na życie
Ubezpieczenie na życie – dla osób przezornych chroniących swoje zdrowie. Oferujemy ubezpieczenia na życie w...
Ubezpieczenie zdrowotne.
Oferta ubezpieczenia zdrowotnego (w tym PZU Plan Na Zdrowie). PZU Plan na Zdrowie. Produkt pomaga...
Ubezpieczenie mieszkania lub domu
Ubezpieczenie mieszkania lub domu to jeden z najpopularniejszych rodzajów ochrony swojego majątku. Dzięki niemu właściciel...