ubezpieczenie mieszkania

Ubezpieczenie mieszkania to jeden z najpopularniejszych rodzajów ochrony swojego majątku. Dzięki niemu właściciel mieszkania może chronić się przed szkodami poniesionymi w wyniku działania zdarzeń losowych, m.in. pożaru, powodzi czy silnego wiatru.

Ubezpieczenie mieszkania pozwala także chronić majątek na wypadek szkód powstałych w wyniku zalania przez osoby trzecie czy kradzieży z włamaniem.

Ubezpieczenie mieszkania – wysokość składki !

Na cenę ubezpieczenia mieszkania ma wpływ szereg czynników. Przede wszystkim zależy ona od zakresu wybranej ochrony i sumy ubezpieczenia, wartości oraz lokalizacji nieruchomości, rodzaju konstrukcji budynku, a także posiadanych zabezpieczeń.

Ubezpieczenie mieszkania – zakres ubezpieczenia !

Ubezpieczymy Twoje mieszkanie w zakresie:

 • od ognia i innych zdarzeń losowych takich jak huragan, zalanie, przepięcie,
 • ubezpieczamy mieszkanie, mienie ruchome, stałe elementy mieszkania lub domu,
 • od kradzieży z włamaniem i rabunku,
 • zniszczenia sprzętu elektronicznego,
 • od stłuczenia szyb i innych przedmiotów,
 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym,
 • domowe assistance – wsparcie hydraulika, stolarza czy ślusarza w przypadku powstałych w mieszkaniu awarii,
 • ubezpieczenie przedmiotów o szczególnej wartości, takie jak zbiory kolekcjonerskie, obrazy, kamienie szlachetne, rzeźby, świeczniki, biżuteria i inne cenne wyroby,

Ubezpieczenie mieszkania – co proponujemy?

 • ofertę kilku wiodących firm ubezpieczeniowych,
 • zniżki za kontynuację ubezpieczenia,
 • atrakcyjne pakiety ubezpieczeń,
 • pomoc w doborze odpowiedniego zakresu ubezpieczenia,
 • możliwość rozłożenia składki na raty,

Pomożemy wybrać dobre ubezpieczenie Twojego mieszkania lub domu!