UBEZPIECZENIE MIESZKANIA LUB DOMU

Ubezpieczenie mieszkaniowe to jeden z najpopularniejszych rodzajów ochrony swojego majątku. Dzięki niemu właściciel domu lub mieszkania może chronić się przed szkodami poniesionymi w wyniku działania zdarzeń losowych, m.in. pożaru, powodzi czy silnego wiatru. Ubezpieczenie mieszkania pozwala także chronić majątek na wypadek szkód powstałych w wyniku zalania przez osoby trzecie czy kradzieży z włamaniem.

Na cenę ubezpieczenia mieszkaniowego wpływ ma szereg czynników. Przede wszystkim zależy ona od zakresu wybranej ochrony i sumy ubezpieczenia, wartości oraz lokalizacji nieruchomości, rodzaju konstrukcji budynku, a także posiadanych zabezpieczeń.

Zakres ubezpieczenia !

 • od ognia i innych zdarzeń losowych takich jak huragan, zalanie, przepięcie,

 • od kradzieży z włamaniem i rabunku, zniszczenia sprzętu elektronicznego,

 • od stłuczenia szyb i innych przedmiotów,

 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym,

 • domowe assistance – wsparcie hydraulika, stolarza czy ślusarza w przypadku powstałych w mieszkaniu awarii,

 • ubezpieczenie przedmiotów o szczególnej wartości, takie jak zbiory kolekcjonerskie, obrazy, kamienie szlachetne, rzeźby, świeczniki, biżuteria i inne cenne wyroby,

Co proponujemy?

 • ofertę kilku wiodących firm ubezpieczeniowych,

 • ubezpieczamy mieszkanie, mienie ruchome, stałe elementy mieszkania lub domu,

 • zniżki za kontynuację ubezpieczenia,

 • atrakcyjne pakiety ubezpieczeń,

 • pomoc w doborze odpowiedniego zakresu ubezpieczenia,

 • możliwość rozłożenia składki na 11 rat.

Ubezpieczenie mieszkania lub domu, garażu i domu letniskowego.

Ubezpieczenie stałych elementów oraz ruchomości domowych. Pomożemy wybrać odpowiednie ubezpieczenie Twojego majątku.

POTRZEBUJESZ UBEZPIECZENIA – WYPEŁNIJ

POTRZEBUJESZ UBEZPIECZENIA – ZADZWOŃ