O czym się dowiesz z tego artykułu?

Facebook
Twitter
LinkedIn
Facebook
Twitter
LinkedIn
ubezpieczenie na życie

Ubezpieczenie na życie – dla osób przezornych chroniących swoje zdrowie. Oferujemy ubezpieczenia na życie w ramach grup otwartych – bez ankiety medycznej i zawodowej – w różnych wariantach ubezpieczenia z możliwością rozszerzenia o dodatkowe ryzyka. Ubezpieczenie na wysokie sumy ubezpieczenia z szerokim zakresem świadczeń. Możesz również ubezpieczyć dziecko lub rodziców.

Ubezpieczenie na życie – dla kogo oferta ?

 • osób pracujących na umowę o pracę
 • osób prowadzących działalność gospodarczą
 • dla rolników lub osób niepracujących
 • również dla osób powyżej 60 roku życia
 • dla małych firm chcących ubezpieczyć swoich pracowników
 • dla rodziców, którzy chcą ubezpieczyć swoje dzieci

Ubezpieczenie na życie – zakres ubezpieczenia:

 • śmierć ubezpieczonego – świadczenie płatne osobie upozażonej
 • śmierć ubezpieczonego w skutek nieszczęśliwego wypadku
 • śmierć ubezpiepzonego wskutek wypadku komunikacyjnego
 • śmierć ubezpieczonego wskutek zawału serca lub udaru
 • śmierć ubezpieczonego wskutek wypadku przy pracy
 • trwały uszczerbek na zdrowiu na skutek wypadku

Ubezpieczenie na życie dodatkowe ryzyka !

 • pobyt ubezpieczonego w szpitalu – świadczenie za dzień pobytu
 • poważne zachorowanie ubezpieczonego
 • śmierć współmałżonka, dziecka, rodzica
 • operacje chirurgiczne
 • pobyt dziecka w szpitalu
 • poważne zachorowanie dziecka

Ubezpieczenie na życie – ubezpieczenie dla Ciebie !

W przypadku śmierci lub innych nieprzewidzianych zdarzeń losowych, ubezpieczenie na życie zapewni środki finansowe rodzinie i osobom, które były na utrzymaniu ubezpieczonego.

PZU Na Wypadek Nowotworu kupisz online.

Nowe proste ubezpieczenie PZU na wypadek  nowotworu z kodem rabatowym dostępne online. Ubezpieczony może otrzymać nawet 100 000 zł wsparcia finansowego na walkę z nowotworem złośliwym. Na jego życzenie zorganizujemy także dodatkową opinię medyczną u zagranicznego specjalisty. Statystyki pokazują, że

Ubezpieczenie podróżne na czas wyjazdu.

Ubezpieczenie podróżne to kompleksowa ochrona oraz komfort spokojnego i bezpiecznego wyjazdu dla osób udających się za granicę w celach wypoczynkowych, turystycznych, edukacyjnych oraz biznesowych. Celem polisy turystycznej jest zapewnienie ubezpieczonemu pomocy medycznej, organizacyjnej i finansowej po wypadku w obcym kraju.