Ubezpieczenie NNW w Proama – Pakiet dla dziecka

O czym się dowiesz z tego artykułu?

Facebook
Twitter
LinkedIn
Facebook
Twitter
LinkedIn
ubezpieczenie nnw

Ubezpieczenie NNW w Proama – Pakiet dla dziecka

Zalety produktu:

 • szeroki zakres ubezpieczenia
 • możliwość wyboru jednego z czterech różnorodnych wariantów ubezpieczenia
 • zakres ubezpieczenia rozszerzony o wyczynowe uprawianie sportu dla osób do 18 roku życia
 • ochrona ubezpieczeniowa na całym świecie
 • całodobowa ochrona ubezpieczeniowa w szkole, w domu, na wakacjach
 • możliwość objęcia ochroną już od dnia następnego

Ubezpieczenie NNW – kogo ubezpieczamy:

 • dzieci w wieku od 0 do 18 roku życia, w tym: uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, średnich, dzieci w wieku przedszkolnym,
 • dzieci do 18 roku życia uprawiające sport w ramach sportowych klubów szkolnych lub pozaszkolnych
 • osoby do 26 roku życia, jeżeli kontynuują naukę w trybie dziennym

Ubezpieczenie NNW w Proama – zalety:

 • leczenie i rehabilitacja w prywatnych placówkach medycznych (zwrot kosztów)
 • zdarzenia mające miejsce podczas wyczynowego uprawiania sportu – dla osób do 18 roku życia
 • następstwa wypadków zaistniałych na całym świecie
 • pobyt w szpitalu na skutek NW – wypłata od 1 dnia pobytu, jeżeli Ubezpieczony przebywał co najmniej 3 dni w szpitalu
 • śmierć wskutek wypadku komunikacyjnego (dodatkowa wypłata)
 • oparzenia lub odmrożenia
 • pogryzienie przez zwierzęta
 • zatrucie pokarmowe, wskutek którego Ubezpieczony był hospitalizowany
 • śmierć rodziców wskutek wypadku
 • trwały uszczerbek na zdrowiu uwzględniający progresję.

Sumy ubezpieczenia i składka:

proama ubezpieczenie szkolne

Generali NNW, z myślą o Następstwach Nieszczęśliwych Wypadków.

Podstawowy zakres ubezpieczenia obejmuje śmierć Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku oraz wskutek wypadku komunikacyjnego. Generali NNW – zakres dodatkowy: Zakres rozszerzony ubezpieczenia obejmuje zakres podstawowy oraz według wyboru Ubezpieczającego świadczenie z tytułu następujących zdarzeń ubezpieczeniowych: 1) trwałego uszczerbku na zdrowiu