UBEZPIECZENIA OC POJAZDU

Polisę OC na swoje auto musisz wykupić. Jest to ubezpieczenie obowiązkowe. Za brak tego ubezpieczenia grożą kary, mandat, a w przypadku spowodowania kolizji lub wypadku drogowego, Ty poniesiesz konsekwencje wyrządzonej szkody. Dlatego nie warto oszczędzać i liczyć, że się uda.

Od czego zależy cena polisy OC ?

 • do wyliczenia składki branych jest pod uwagę szereg informacji,

 • marka, model, wiek, pojemność pojazdu,

 • miejsce, sposób użytkowania pojazdu,

 • przysługujące zniżki za bezszkodową jazdę,

 • zwyżki dla szkodowych kierowców,

Co oferujemy ?

 • wprowadzimy Twoje dane oraz dane pojazdu do kalkulatora składek,

 • poszukamy za Ciebie najtańszego ubezpieczenia OC,

 • przedstawimy najkorzystniejszą dla Ciebie ofertę,

 • nie musisz tracić czasu na samodzielne szukanie polisy,

 • dostarczymy polisę w uzgodniony sposób,

 • możliwość rozłożenia składki za polisę na 11 rat,

 • przypomnimy o kończącej się polisie OC,

UWAGA: zgodnie z obowiązującymi przepisami, jeżeli wyrządzić szkodę swoim pojazdem bez ważnego ubezpieczenia, Ubezpieczyciel po wypłacie odszkodowania będzie od Ciebie żądał zwrotu wypłaconej kwoty. Nie warto narażać się na takie ryzyko – kup ubezpieczenie OC pojazdu.

Dlaczego OC jest obowiązkowe ?

 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu jest obowiązkowe,

 • chroni właściciela/kierowcę pojazdu przed konsekwencjami szkód przez nich wyrządzonych,

 • gwarantuje poszkodowanemu możliwość zaspokojenia roszczeń bezpośrednio od ubezpieczyciela sprawcy szkody,

 • umowę ubezpieczenia z reguły zawiera się na rok,

 • ubezpieczenie OC obejmuje swoim zakresem zdarzenia powstałe na terenie Polski oraz większość państw europejskich.

Jaki jest zakres ubezpieczenia OC !

 • ubezpieczenie obejmuje szkody, których następstwem jest śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia bądź też utrata, zniszczenie lub uszkodzenie mienia,

 • za szkodę powstałą w związku z ruchem pojazdu mechanicznego uważa się również szkodę powstałą podczas i w związku z: wsiadaniem do pojazdu mechanicznego lub wysiadaniem z niego,

 • oraz bezpośrednim załadowywaniem lub rozładowywaniem pojazdu mechanicznego; zatrzymaniem lub postojem pojazdu mechanicznego.

Przedstawimy Ci najlepszą ofertę ubezpieczenia OC pojazdu.

Doradzimy w wyborze ubezpieczenia. Składkę za ubezpieczenie rozłożymy na 11 rat.

POTRZEBUJESZ UBEZPIECZENIA – WYPEŁNIJ

POTRZEBUJESZ UBEZPIECZENIA – ZADZWOŃ