AEG Ubezpieczenia

Ubezpieczenie OC PZU

ubezpieczenie oc

Ubezpieczenie OC PZU

Masz auto, motocykl lub inny pojazd mechaniczny? Nie ma znaczenia, czy go używasz, czy stoi on na przykład w warsztacie lub garażu – zgodnie z prawem musisz wykupić ubezpieczenie OC. W przeciwnym wypadku kolizja lub wypadek mogą Cię drogo kosztować. Polisę OC na swoje auto musisz wykupić. Jest to ubezpieczenie obowiązkowe. Za brak tego ubezpieczenia grożą kary, mandat, a w przypadku spowodowania kolizji lub wypadku drogowego, Ty poniesiesz konsekwencje wyrządzonej szkody. Dlatego nie warto oszczędzać i liczyć, że się uda.

 • Potrzebujesz Ubezpieczenia OC na swój pojazd ?
 • Zapraszamy do nas !
 • Znajdziemy odpowiednie ubezpieczenie, zaoferujemy zniżkę.
 • Szybko i profesjonalnie.
 • W sprzedaży oferta wszystkich Ubezpieczycieli !

Ubezpieczenie OC PZU

Ubezpieczenie OC PZU obejmuje szkody, które powstały podczas i w związku z:

 • ruchem pojazdu,
 • wsiadaniem do pojazdu lub wysiadaniem z niego,
 • bezpośrednim załadowywaniem lub rozładowywaniem pojazdu lub
 • zatrzymaniem lub postojem pojazdu.

Proponowane ubezpieczenie OC PZU możesz rozszerzyć o:

 • bezpośrednią likwidację szkód
 • assistance – pomoc w drodze
 • ochronę zniżek
 • zieloną kartę

Ubezpieczenie OC PZU obejmuje szkody do wysokości sum gwarancyjnych, które wynoszą:

 • 5 000 000 euro dla szkód na osobie (jeśli np. w wypadku ktoś umrze lub zostanie ranny),
 • 1 000 000 euro dla szkód w mieniu (np. za uszkodzenie samochodu, barierki przy drodze lub płotu sąsiada).

Jak wynika z ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych ubezpieczeniem OC PZU objęte są szkody, które są następstwem śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia bądź utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia. Ubezpieczyciel pokrywa też koszty naprawy pojazdu, leczenia, renty lub odszkodowania za śmierć osób. Ubezpieczenie OC jest ważne w Polsce, pozostałych państwach Unii Europejskiej, Andorze, Islandii, Liechtensteinie, Norwegii, Serbii i Szwajcarii.

Zgodnie z ustawą ubezpieczenie OC PZU nie obejmuje szkód:

 • w mieniu, które kierujący pojazdem wyrządził jego posiadaczowi,
 • w pojeździe, którego posiadaczem lub współposiadaczem jest posiadacz pojazdu, którym została wyrządzona szkoda – chyba że pojazdy te są przedmiotem umowy leasingu z tym samym finansującym, zostały przewłaszczone na tego samego wierzyciela lub są przedmiotem zastrzeżenia własności rzeczy sprzedanej na rzecz tego samego wierzyciela,
 • w przewożonych za opłatą ładunkach, przesyłkach lub bagażu – chyba że odpowiedzialność za szkodę ponosi posiadacz innego pojazdu niż przewożący te przedmioty,
 • które polegają na utracie gotówki, biżuterii, papierów wartościowych, dokumentów oraz zbiorów filatelistycznych, numizmatycznych i podobnych,
 • które polegają na zanieczyszczeniu lub skażeniu środowiska.

Oferta ubezpieczeń

ubezpieczenie autocasco
Nasza oferta ubezpieczeń

Ubezpieczenie autocasco

Ubezpieczenie autocasco to zabezpieczenie, ochrona oraz komfort osób posiadających samochód. Polisa autocasco zapewnienia posiadaczowi auta

ubezpieczenie mieszkania
Nasza oferta ubezpieczeń

Ubezpieczenie mieszkania lub domu

Ubezpieczenie mieszkania lub domu to jeden z najpopularniejszych rodzajów ochrony swojego majątku. Dzięki niemu właściciel

PZU Na Wypadek Nowotworu kupisz online.
Nowe proste ubezpieczenie PZU na wypadek  nowotworu z kodem rabatowym dostępne online. Ubezpieczony może otrzymać...
Ubezpieczenie podróżne na czas wyjazdu.
Ubezpieczenie podróżne to kompleksowa ochrona oraz komfort spokojnego i bezpiecznego wyjazdu dla osób udających się...
Ubezpieczenie na życie
Ubezpieczenie na życie – dla osób przezornych chroniących swoje zdrowie. Oferujemy ubezpieczenia na życie w...
Ubezpieczenie zdrowotne.
Oferta ubezpieczenia zdrowotnego (w tym PZU Plan Na Zdrowie). PZU Plan na Zdrowie. Produkt pomaga...
Ubezpieczenie mieszkania lub domu
Ubezpieczenie mieszkania lub domu to jeden z najpopularniejszych rodzajów ochrony swojego majątku. Dzięki niemu właściciel...