AEG Ubezpieczenia

Ubezpieczenie podróżne Ergo Hestia

Z ubezpieczeniem podróżnym w Ergo Hestia otrzymujesz pełną ochronę całej rodziny podczas podróży zagranicznej:

 • organizacja bezgotówkowej pomocy medycznej przez Centrum Alarmowe
 • ochrona podczas podróży prywatnych i służbowych
 • możliwość ubezpieczenia wyjazdów indywidualnych oraz wycieczek grupowych
 • szeroki zakres usług assistance
 • trzy warianty ubezpieczenia do wyboru.

Co ubezpieczysz ?

 • zdrowie i życie, także osób bliskich
 • odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone osobom trzecim (OC)
 • bagaż, np. odzież i inne przedmioty osobiste, wózki dziecięce, sprzęt fotograficzny
 • sprzęt sportowy

Pomoc Medyczna i Koszty Leczenia:

 • niezbędną i natychmiastową pomoc w przypadku nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku, np. leczenie szpitalne, ambulatoryjne, stomatologiczne, konsultacje medyczne oraz całodobową pomoc Centrum Alarmowego
 • transport z miejsca wypadku do placówki medycznej po zakończeniu leczenia do miejsca zakwaterowania oraz transport powrotny do miejsca zamieszkania
 • pokrycie kosztów ratownictwa w górach i na morzu, czyli poszukiwania prowadzone przez wyspecjalizowane służby ratownictwa oraz pomoc medyczną na miejscu wypadku – do wysokości sumy ubezpieczenia,  suma ubezpieczenie to nawet 500 000 zł.

Podróż Assistance:

 • Assistance opiekuńczy, w tym opiekę nad dziećmi oraz osobami niesamodzielnymi podczas podróży, a także będącymi w Polsce, telekonferencję z osobami bliskimi, dosłanie niezbędnych przedmiotów osobistych
 • pomoc w tłumaczeniu, w sytuacji gdy nieznajomość języka uniemożliwia kontakt z lekarzem lub innym pracownikiem placówki medycznej
 • zabezpieczenie nieruchomości w Polsce w przypadku zdarzenia losowego lub kradzieży z włamaniem
 • w przypadku awarii lub opóźnienia środka transportu oraz zdarzeń losowych możesz przedłużyć ochronę o 48 godzin – bez konieczności opłacania dodatkowej składki.
 • W sytuacji nieprzewidzianej konieczności przerwania podróży, np. w razie nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku osoby bliskiej lub włamania do mieszkania, możesz liczyć na organizację i pokrycie kosztów powrotu do domu.

Od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW):

 • trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku
 • organizację i pokrycie kosztów rehabilitacji w Polsce, np. wizytę w poradni rehabilitacyjnej, wypożyczenie sprzętu rehabilitacyjnego
 • organizację pomocy domowej lub opieki nad dzieckiem
 • system świadczeń progresywnych – 100% uszczerbku na zdrowiu – wypłata 200% sumy ubezpieczenia.

Od Odpowiedzialności Cywilnej (OC):

 • czynności życia prywatnego – odpowiedzialność za szkody związane z posiadaniem i użytkowaniem mienia, w tym także wypożyczonego, np. uszkodzenie sprzętu sportowego, uszkodzenie mienia w hotelu
 • odpowiedzialność w sytuacji wyrządzenia szkody innym osobom, np. podczas uprawiania sportu lub szkody wyrządzone przez dzieci
 • OC instruktora – odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim przez Ubezpieczonego, wynikające z uchybień w wykonywaniu czynności zawodowych instruktora sportu
 • w ramach ubezpieczenia możesz skorzystać z pomocy Telefonicznego Asystenta Prawnego.
 • suma ubezpieczenia to nawet 1 mln zł.
 • ochrona na całym świecie.

Od utraty, zniszczenia lub uszkodzenia bagażu (Bagaż)

 • utratę, uszkodzenie lub zniszczenie przedmiotów osobistych, takich jak telefon, tablet czy klucze
 • ochrona obejmuje również bagaż przewożony wewnątrz pojazdu oraz w bagażnikach zewnętrznych
 • pokrycie kosztów zakupu artykułów pierwszej potrzeby w przypadku opóźnienia dostarczenia bagażu
 • pomoc w przypadku utraty środków płatniczych lub niezbędnych dokumentów
 • ubezpieczenie obejmuje również organizację i pokrycie kosztów dosłania utraconych przedmiotów osobistych.

W ramach ERGO Podróż dostępne są ubezpieczenia dodatkowe:

Sprzęt Sportowy – możesz ubezpieczyć sprzęt sportowy od zdarzeń losowych, rabunku lub kradzieży.
Karnety i Kursy – otrzymasz zwrot kosztów karnetów lub kursów sportowych niewykorzystanych z powodu nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku.
Wypadek w Podróży – świadczenie przysługujące bliskim w razie Twojej śmierci w wyniku wypadku komunikacyjnego, lotniczego lub wodnego.

W ramach ERGO Podróż dostępne są rozszerzenia:

Praca fizyczna – możesz rozszerzyć ochronę o następstwa wypadków związanych z wykonywaniem pracy, za którą otrzymujesz wynagrodzenie.
Terroryzm – otrzymujesz ochronę w przypadku następstw niespodziewanej wojny lub aktów terroru.
Choroby przewlekłe – możesz rozszerzyć ochronę o następstwa choroby przewlekłej.
Sport – otrzymujesz ochronę od następstw nieszczęśliwych wypadków związanych z uprawianiem ryzykownych i ekstremalnych dyscyplin sportowych.
Sport wyczynowy – zyskujesz ochronę w przypadku następstw nieszczęśliwych wypadków związanych z wyczynowym uprawianiem rekreacyjnych i ryzykownych dyscyplin sportowych.

Oferta ubezpieczeń

ubezpieczenie autocasco
Nasza oferta ubezpieczeń

Ubezpieczenie autocasco

Ubezpieczenie autocasco to zabezpieczenie, ochrona oraz komfort osób posiadających samochód. Polisa autocasco zapewnienia posiadaczowi auta

ubezpieczenie mieszkania
Nasza oferta ubezpieczeń

Ubezpieczenie mieszkania lub domu

Ubezpieczenie mieszkania lub domu to jeden z najpopularniejszych rodzajów ochrony swojego majątku. Dzięki niemu właściciel

PZU Na Wypadek Nowotworu kupisz online.
Nowe proste ubezpieczenie PZU na wypadek  nowotworu z kodem rabatowym dostępne online. Ubezpieczony może otrzymać...
Ubezpieczenie podróżne na czas wyjazdu.
Ubezpieczenie podróżne to kompleksowa ochrona oraz komfort spokojnego i bezpiecznego wyjazdu dla osób udających się...
Ubezpieczenie na życie
Ubezpieczenie na życie – dla osób przezornych chroniących swoje zdrowie. Oferujemy ubezpieczenia na życie w...
Ubezpieczenie zdrowotne.
Oferta ubezpieczenia zdrowotnego (w tym PZU Plan Na Zdrowie). PZU Plan na Zdrowie. Produkt pomaga...
Ubezpieczenie mieszkania lub domu
Ubezpieczenie mieszkania lub domu to jeden z najpopularniejszych rodzajów ochrony swojego majątku. Dzięki niemu właściciel...