O czym się dowiesz z tego artykułu?

Facebook
Twitter
LinkedIn
Facebook
Twitter
LinkedIn
ubezpieczenie podróżne

Ubezpieczenie podróżne to kompleksowa ochrona oraz komfort spokojnego i bezpiecznego wyjazdu dla osób udających się za granicę w celach wypoczynkowych, turystycznych, edukacyjnych oraz biznesowych. Celem polisy turystycznej jest zapewnienie ubezpieczonemu pomocy medycznej, organizacyjnej i finansowej po wypadku w obcym kraju.

Dlaczego warto kupić ubezpieczenie podróżne?

Ubezpieczenia turystyczne są konieczne z uwagi na wysokie koszty leczenia lub transportu medycznego do kraju. Również z uwagi na ewentualne szkody spowodowane przez Ciebie np. na stoku narciarskim, czyli Twoją odpowiedzialnością cywilną. Ponadto jest też szereg innych potencjalnych zagrożeń, jakie mogą czekać Cię w podróży zagranicznej. Pomimo tego, że zakres ubezpieczenia turystycznego jest dość szeroki, a sumy ubezpieczenia stosunkowo wysokie, ubezpieczenia turystyczne nie są drogie. Dlatego też warto zainwestować w swoje bezpieczeństwo podczas wyjazdu. Cena ubezpieczenia turystycznego zależy od zakresu ochrony, wysokości limitów na poszczególne świadczenia, długości i miejsca podróży. W przypadku wyjazdu grupy osób Ubezpieczyciel udzielają dodatkowego rabatu na ubezpieczenie podróżne.

Co powinno zawierać ubezpieczenie podróżne ?

  • koszty leczenia – uwalniają ubezpieczonego od konieczności pokrywania wydatków związanych z leczeniem. Ubezpieczyciel zapłaci koszty związane z leczeniem szpitalnym i ambulatoryjnym, zwróci koszty zakupu leków czy środków opatrunkowych oraz zapewni transport.
  • odpowiedzialności w życiu prywatnym – ubezpieczyciel pokryje szkody wyrządzone przez Ciebie lub bliskich np. wypadek na trasie narciarskiej,
  • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków – ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie za trwały uszczerbek na zdrowiu, którego wysokość zależy od sumy ubezpieczenia,
  • pokrycie kosztów prowadzonych akcji ratowniczych i poszukiwawczych.
  • ochronę bagażu i sprzętu sportowego – pozwala złagodzić skutki finansowe ich utraty w wyniku zagubienia, zniszczenia lub kradzieży,
  • podróżne assistance czyli całodobowa pomoc w podróży, dzięki której ubezpieczony otrzyma wsparcie przy organizacji działań medycznych, telefoniczną pomoc informacyjną, pomoc w razie zagubienia lub kradzieży gotówki, kart płatniczych i dokumentów oraz gwarantuje dosłanie niezbędnych przedmiotów osobistych, a w wyjątkowych sytuacjach organizuje też opiekę nad dziećmi,
  • zwrot kosztów w przypadku rezygnacji z zagranicznego wyjazdu,
  • pomoc w razie zaostrzenia lub powikłania chorób przewlekłych,
  • ubezpieczenie kosztów anulowania biletu lotniczego.

Ubezpieczenie podróżne to obowiązkowy „gadżet” Twojej podróży. Pamiętaj ! Dobre ubezpieczenie to gwarancja pomocy w nagłej sytuacji. Wybierz dobrze – skorzystaj z naszej pomocy.

Ubezpieczenie Generali z myślą o podróży

Zakres może dodatkowo zostać rozszerzony o ubezpieczenie: następstw nieszczęśliwych wypadków, odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym, bagażu podróżnego, sprzętu sportowego, kosztów odwołania uczestnictwa w imprezie turystycznej albo też wcześniejszego z niej powrotu, kosztów odwołania noclegów, kosztów odwołania biletu lotniczego, Moto assistance,

Ubezpieczenie PZU Wojażer

Ubezpieczenie PZU Wojażer – ubezpieczenie wyjazdu turystycznego – w Polsce i za granicą. Ubezpieczenie PZU Wojażer – korzyści z posiadania ubezpieczenia Organizacja i pokrycie kosztów pomocy medycznej, w tym: leczenie: ambulatoryjne i szpitalne, stomatologiczne ostrych stanów zapalnych i bólowych, związane