AEG Ubezpieczenia

Ubezpieczenie podróżne na czas wyjazdu.

ubezpieczenie podróżne

Ubezpieczenie podróżne to kompleksowa ochrona oraz komfort spokojnego i bezpiecznego wyjazdu dla osób udających się za granicę w celach wypoczynkowych, turystycznych, edukacyjnych oraz biznesowych. Celem polisy turystycznej jest zapewnienie ubezpieczonemu pomocy medycznej, organizacyjnej i finansowej po wypadku w obcym kraju.

Dlaczego warto kupić ubezpieczenie podróżne?

Ubezpieczenia turystyczne są konieczne z uwagi na wysokie koszty leczenia lub transportu medycznego do kraju. Również z uwagi na ewentualne szkody spowodowane przez Ciebie np. na stoku narciarskim, czyli Twoją odpowiedzialnością cywilną. Ponadto jest też szereg innych potencjalnych zagrożeń, jakie mogą czekać Cię w podróży zagranicznej. Pomimo tego, że zakres ubezpieczenia turystycznego jest dość szeroki, a sumy ubezpieczenia stosunkowo wysokie, ubezpieczenia turystyczne nie są drogie. Dlatego też warto zainwestować w swoje bezpieczeństwo podczas wyjazdu. Cena ubezpieczenia turystycznego zależy od zakresu ochrony, wysokości limitów na poszczególne świadczenia, długości i miejsca podróży. W przypadku wyjazdu grupy osób Ubezpieczyciel udzielają dodatkowego rabatu na ubezpieczenie podróżne.

Co powinno zawierać ubezpieczenie podróżne ?

  • koszty leczenia – uwalniają ubezpieczonego od konieczności pokrywania wydatków związanych z leczeniem. Ubezpieczyciel zapłaci koszty związane z leczeniem szpitalnym i ambulatoryjnym, zwróci koszty zakupu leków czy środków opatrunkowych oraz zapewni transport.
  • odpowiedzialności w życiu prywatnym – ubezpieczyciel pokryje szkody wyrządzone przez Ciebie lub bliskich np. wypadek na trasie narciarskiej,
  • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków – ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie za trwały uszczerbek na zdrowiu, którego wysokość zależy od sumy ubezpieczenia,
  • pokrycie kosztów prowadzonych akcji ratowniczych i poszukiwawczych.
  • ochronę bagażu i sprzętu sportowego – pozwala złagodzić skutki finansowe ich utraty w wyniku zagubienia, zniszczenia lub kradzieży,
  • podróżne assistance czyli całodobowa pomoc w podróży, dzięki której ubezpieczony otrzyma wsparcie przy organizacji działań medycznych, telefoniczną pomoc informacyjną, pomoc w razie zagubienia lub kradzieży gotówki, kart płatniczych i dokumentów oraz gwarantuje dosłanie niezbędnych przedmiotów osobistych, a w wyjątkowych sytuacjach organizuje też opiekę nad dziećmi,
  • zwrot kosztów w przypadku rezygnacji z zagranicznego wyjazdu,
  • pomoc w razie zaostrzenia lub powikłania chorób przewlekłych,
  • ubezpieczenie kosztów anulowania biletu lotniczego.

Ubezpieczenie podróżne to obowiązkowy „gadżet” Twojej podróży. Pamiętaj ! Dobre ubezpieczenie to gwarancja pomocy w nagłej sytuacji. Wybierz dobrze – skorzystaj z naszej pomocy.

Oferta ubezpieczeń

ubezpieczenie autocasco
Nasza oferta ubezpieczeń

Ubezpieczenie autocasco

Ubezpieczenie autocasco to zabezpieczenie, ochrona oraz komfort osób posiadających samochód. Polisa autocasco zapewnienia posiadaczowi auta

ubezpieczenie mieszkania
Nasza oferta ubezpieczeń

Ubezpieczenie mieszkania lub domu

Ubezpieczenie mieszkania lub domu to jeden z najpopularniejszych rodzajów ochrony swojego majątku. Dzięki niemu właściciel

PZU Na Wypadek Nowotworu kupisz online.
Nowe proste ubezpieczenie PZU na wypadek  nowotworu z kodem rabatowym dostępne online. Ubezpieczony może otrzymać...
Ubezpieczenie podróżne na czas wyjazdu.
Ubezpieczenie podróżne to kompleksowa ochrona oraz komfort spokojnego i bezpiecznego wyjazdu dla osób udających się...
Ubezpieczenie na życie
Ubezpieczenie na życie – dla osób przezornych chroniących swoje zdrowie. Oferujemy ubezpieczenia na życie w...
Ubezpieczenie zdrowotne.
Oferta ubezpieczenia zdrowotnego (w tym PZU Plan Na Zdrowie). PZU Plan na Zdrowie. Produkt pomaga...
Ubezpieczenie mieszkania lub domu
Ubezpieczenie mieszkania lub domu to jeden z najpopularniejszych rodzajów ochrony swojego majątku. Dzięki niemu właściciel...