O czym się dowiesz z tego artykułu?

Facebook
Twitter
LinkedIn
Facebook
Twitter
LinkedIn
ubezpieczenie autocasco

Ubezpieczenie PZU autocasco gwarantuje odszkodowanie w razie uszkodzenia pojazdu, jego zniszczenia lub utraty spowodowanych różnymi zdarzeniami – zarówno tymi, za które Ty jesteś odpowiedzialny, jak i tymi, na które nie miałeś wpływu (np. kradzież, działanie żywiołów, wandalizm). Nasze AC chroni Cię od wszystkich ryzyk – także tych, których teraz nie potrafisz przewidzieć czy nawet nazwać (z wyjątkiem szkód, które są wyraźnie wyłączone w ogólnych warunkach ubezpieczeń, takich jak np. szkody wyrządzone umyślnie).

Ubezpieczenie PZU Autocasco – warianty ubezpieczenia.

Samochód to nie tylko wygoda i mobilność. Czasami to również problemy i duże wydatki.

Do wyboru masz 3 warianty AC.

 • AC serwisowe – dla osób, które są przywiązane do marki i jakości gwarantowanej przez producenta samochodu lub korzystają głównie z autoryzowanych stacji obsługi. Jeśli samochód będzie wymagał naprawy, użyjemy do niej części oryginalnych.
 • AC optymalne – dla osób, które cenią wysoką jakość za rozsądną cenę. Do naprawy użyjemy części alternatywnych, czyli takich, które nie są oznaczone marką producenta pojazdu, ale mają sprawdzoną jakość, porównywalną z jakością części oryginalnych.
 • AC partnerskie – dla osób, które szukają taniego AC. Do naprawy użyjemy tańszych części: alternatywnych albo oryginalnych – bez pomniejszania ich cen o amortyzację. Warunkiem jest wybór jednego z warsztatów partnerskich, których lista znajduje się na stronie pzu.pl/produkty/autocasco-ac.

Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?

W ubezpieczenie PZU autocasco, nie odpowiada m.in. za szkody:

 • których wartość nie przekracza 300 zł – z wyjątkiem uszkodzenia wnętrza pojazdu przez osoby, których przewóz był wymagany, aby udzielić im pomocy medycznej,
 • spowodowane tym, że ubezpieczony, osoba uprawniona do korzystania z pojazdu lub osoba, z którą ubezpieczony
  pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym, kieruje pojazdem bez uprawnień,
 • eksploatacyjne,
 • w wyposażeniu pojazdu niewymienionym w umowie,
 • kradzieżowe, jeśli:
  – kierowca wysiadł z pojazdu i zostawił wewnątrz kluczyk lub sterownik do otwarcia lub uruchomienia pojazdu – jeśli nie zabezpieczył ich przed możliwością uruchomienia pojazdu przy ich pomocy przez osobę
  niepowołaną,
  – pojazd został opuszczony i pozostawiony bez bezpośredniego nadzoru ubezpieczonego lub osoby uprawnionej do korzystania z pojazdu, a nie zabezpieczono poza pojazdem lub w nim kluczyka lub sterownika do otwarcia lub uruchomienia pojazdu lub kluczyka lub sterownika do zabezpieczeń przeciwkradzieżowych lub nie zabezpieczono pojazdu w sposób, który przewiduje jego konstrukcja, lub nie uruchomiono wszystkich zabezpieczeń przeciwkradzieżowych, w które pojazd jest wyposażony. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy kradzieży dokonano z pomieszczenia, które nie jest przeznaczone do przechowywania pojazdów różnych właścicieli i jest zamykane na co najmniej jeden zamek wielozastawkowy lub kłódkę wielozastawkową lub jest zamykane przy pomocy atestowanego systemu
  elektromechanicznego,

chyba że nie miało to wpływu na wystąpienie wypadku ubezpieczeniowego lub sprawca kradzieży użył przemocy lub groził natychmiastowym jej użyciem.

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?

Ochrona ubezpieczeniowa trwa:

 • od daty wskazanej w dokumencie ubezpieczenia, jeśli termin zapłaty składki lub jej pierwszej raty przypada w pierwszym dniu okresu ubezpieczenia lub później. Jeśli ubezpieczający nie zapłaci składki lub jej raty w terminie, możemy wypowiedzieć umowę.
 • od daty wskazanej w dokumencie ubezpieczenia, jeśli termin zapłaty składki lub jej pierwszej raty przypada przed pierwszym dniem okresu ubezpieczenia – nie wcześniej niż następnego dnia po zapłaceniu składki lub jej pierwszej raty. Jeśli ubezpieczający nie zapłaci składki lub jej raty do 30 dnia od początku okresu ubezpieczenia, rozwiążemy umowę z tym dniem.
 • dodatkowo pojazd może zostać wytypowany do oględzin, których dokonanie może warunkować powstanie ochrony.

Ochrona ubezpieczeniowa wygasa m.in.:

 • z końcem okresu ubezpieczenia,
 • w dniu odstąpienia od umowy albo na skutek jej wypowiedzenia,
 • jeśli suma ubezpieczenia się wyczerpie,
 • w chwili przeniesienia własności pojazdu, chyba że zgodziliśmy się na przeniesienie praw z umowy ubezpieczenia,
 • w chwili wyrejestrowania pojazdu lub zarejestrowania go za granicą.

ubezpieczenie pzuUbezpieczenie PZU autocasco – dodatkowe opcje:

 • Auto Non Stop
 • Auto Wartość 100%
 • Auto Ochrona Sumy Ubezpieczenia
 • Ubezpieczenie bagażu
 • PZU Auto Szyba
 • PZU Auto NNW
 • PZU Auto NNW Max
 • PZU Auto Ochrona
 • PZU Auto Ochrona Prawna
 • PZU Pomoc w Drodze Super
 • PZU Auto Asystent Zdrowotny

Pełne informacje podawane przed zawarciem umowy i informacje umowne podane są w dokumencie ubezpieczenia oraz w ogólnych warunkach ubezpieczeń komunikacyjnych PZU Auto (OWU), które zostały ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/260/2018 z dnia 24 sierpnia 2018r.

Zobacz również Ubezpieczenie Autocasco Warta Komfort

Sprawdzenie auta przed zakupem – nowa oferta PZU

PZU w ramach nowej marki Pomoc Non Stop uruchamia usługę sprawdzenie auta i jego stanu technicznego przed zakupem. Każdy kto planuje kupić używany samochód, może sprawdzić jego stan techniczny bez wychodzenia z domu. Oferta skierowana jest do wszystkich zainteresowanych zakupem

Hestia wypłaci 100% odszkodowania po szkodzie całkowitej.

Auto po wypadku nie nadaje się już do naprawy? ERGO Hestia wyręczy klienta z formalnościami. Gotówka nawet w ciągu dwóch dni i opieka nad formalnościami związanymi z pozbyciem się zniszczonego auta. Takie udogodnienia oferuje klientom ERGO Hestia. To wszystko w