Ubezpieczenie PZU NNW dla dzieci i młodzieży

O czym się dowiesz z tego artykułu?

Facebook
Twitter
LinkedIn
Facebook
Twitter
LinkedIn
ubezpieczenie nnw

Ubezpieczenie PZU NNW dla dzieci i młodzieży

 • W szkole nie jest obowiązkowe, ale często jest oferowane rodzicom jako ubezpieczenie grupowe.
 • Można wykupić je także indywidualnie u każdego agenta lub w oddziale:w dowolnym momencie roku,
  przy okazji zawierania każdej innej umowy ubezpieczenia – np. majątkowego, komunikacyjnego, turystycznego.

Dlaczego warto wykupić indywidualne ubezpieczenie PZU NNW dzieci i młodzieży?

 • Można je zawrzeć samemu, w wybranym przez siebie zakresie.
 • Można samemu wybrać pakiet dodatkowych świadczeń.
 • Można samemu określić sumę ubezpieczenia.
 • Można wykupić je jako kolejne ubezpieczenie NNW, niezależnie od polisy zakupionej w szkole czy w klubie sportowym.

Komu, dla kogo i kiedy możesz zaproponować ubezpieczenie PZU NNW?

 • Ubezpieczyć można każde dziecko, ucznia czy studenta do 25r. roku życia.
 • Ubezpieczającym może być: rodzic, opiekun prawny, babcia albo dziadek, a nawet sąsiadka albo sąsiad.

Gdzie i kiedy działa ochrona ubezpieczeniowa?

 • Ubezpieczenie działa 24 godziny na dobę przez cały rok – w domu, w szkole, w drodze, na zajęciach pozalekcyjnych,
  a także podczas wakacji, ferii, świąt, wyjazdów na kolonię,obozy czy wycieczki szkolne.
 • Ponosimy odpowiedzialność za wypadki powstałe w wyniku uprawiania sportów, w tym także wyczynowo i poza szkołą.
 • Ochrona działa na całym świecie.

Jaki jest zakres ochrony w wariancie II Bis, który polecamy?

 • Ubezpieczamy następstwa nieszczęśliwego wypadku, w tym złamania, zwichnięcia, wstrząśnienia mózgu, oparzenia, pogryzienia, użądlenia, porażenia prądem czy wybicie zęba.
 • Gwarantujemy całodobowe usługi powypadkowe typu assistance na terenie Rzeczpospolitej Polskiej – organizujemy i opłacamy m.in.: pomoc medyczną, transport medyczny, dostawę lekarstw przepisanych przez lekarza, wizytę lekarza lub pielęgniarki, lekcje w domu

Generali NNW, z myślą o Następstwach Nieszczęśliwych Wypadków.

Podstawowy zakres ubezpieczenia obejmuje śmierć Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku oraz wskutek wypadku komunikacyjnego. Generali NNW – zakres dodatkowy: Zakres rozszerzony ubezpieczenia obejmuje zakres podstawowy oraz według wyboru Ubezpieczającego świadczenie z tytułu następujących zdarzeń ubezpieczeniowych: 1) trwałego uszczerbku na zdrowiu