ubezpieczenie podróżne

Ubezpieczenie PZU Wojażer – ubezpieczenie wyjazdu turystycznego – w Polsce i za granicą.

Ubezpieczenie PZU Wojażer – korzyści z posiadania ubezpieczenia

Organizacja i pokrycie kosztów pomocy medycznej, w tym:

 • leczenie: ambulatoryjne i szpitalne, stomatologiczne ostrych stanów zapalnych i bólowych, związane z ciążą i porodem do 32. tygodnia ciąży,
 • transport medyczny (np. do placówki medycznej z miejsca pobytu lub wypadku, między placówkami medycznymi),
 • naprawa lub zakup protez, okularów korekcyjnych i środków pomocniczych,
 • komora dekompresyjna (uwaga: po wykupieniu dodatkowej ochrony – sporty wysokiego ryzyka lub wyczynowe).

Ubezpieczenie PZU Wojażer – Assistance.

Organizacja i pokrycie kosztów:

 • transportu medycznego do domu (maksymalnie do kwoty odpowiadającej wysokości sumy ubezpieczenia określonej dla ubezpieczenia kosztów leczenia),
 • transportu zwłok do miejsca pochówku,
 • kontynuacji leczenia po powrocie do domu na terenie Polski (gdy PZU organizował pomoc medyczną w podróży,np. wizytę lekarską, pobyt w szpitalu, rahabilitację),
 • powypadkowej pomocy psychologa po powrocie z podróży,
 • pomocy w prowadzeniu domu.
 • Pokrycie kosztów poszukiwania i ratownictwa (przez wyspecjalizowane jednostki, np. helikopter, do kwoty 50 000 zł), gdy zostało zgłoszone zaginięcie
  (brak kontaktu z ubezpieczonym)
 • Dostęp do infolinii: medycznej (w tym możliwość telefonicznej konsultacji z doradcą medycznym), udzielającej informacji, które przydają się przed podróżą i w czasie jej trwania (np. o dokumentach wymaganych przy wjeździe i w czasie pobytu w danym kraju), pośredniczącej w przekazywaniu wiadomości osobom, które wskaże klient do kontaktu (również pomoc przy zmianie rezerwacji hotelu i linii lotniczej lub wypożyczeniu samochodu).