O czym się dowiesz z tego artykułu?

Facebook
Twitter
LinkedIn
Facebook
Twitter
LinkedIn
ubezpieczenie nnw

Ubezpieczenie Twojego dziecka

Ubezpieczenie dziecka to kompleksowa ochrona zapewniająca wsparcie finansowe w przypadku różnych, nieoczekiwanych zdarzeń losowych. Np. pobyt w szpitalu,  poważne zachorowanie, czy też konieczność konsultacji u lekarzy specjalistów. Posiadając ubezpieczenie dla dziecka zyskujesz dostęp do szeregu świadczeń opiekuńczych, zapewniających pomoc w różnych niespodziewanych sytuacjach życiowych, np. tych powstałych w wyniku nieszczęśliwych zdarzeń.

Do ubezpieczenia mogą przystąpić rodzice w wieku między 18 a 55 rokiem życia, posiadający dzieci, które nie ukończyły 18 roku życia.  Oferta ta jest skierowana również do rodzin wielodzietnych. Składka za ubezpieczenie dziecka jest taka sama, bez względu na liczbę dzieci. Cena ubezpieczenia dziecka zależy od wariantu ubezpieczenia, zakresu ochrony, wysokości limitów na poszczególne świadczenia.

Ubezpieczenie Twojego dziecka – dlaczego warto posiadać?

Ubezpieczenie Twojego dziecka to stosunkowo nowa oferta ubezpieczeniowa, dotycząca przede wszystkim ochrony ubezpieczeniowej oraz zdrowia Twojego dziecka. W zakresie ochrony ubezpieczeniowej znajdziesz m.in.:

  • jedna składka bez względu na liczbę dzieci,
  • świadczenie w przypadku pobytu dziecka w szpitalu,
  • szybki dostęp do lekarzy specjalistów czy rehabilitacji,
  • świadczenie z tytułu poważnego zachorowania dziecka,
  • świadczenia za pobyt dziecka w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku.
  • zakres ubezpieczenia obejmuje zdarzenia zaistniałe na całym świecie,
  • Twoje dziecko nie podlega ocenie medycznej,
  • ochrona dziecka trwa do ukończenia przez dziecko 18 roku życia,
  • w ramach jednej składki ochroną ubezpieczeniową objęte są wszystkie Twoje dzieci.

Pamiętaj, zdrowie i ochrona Twojego dziecka jest najważniejsze.

Ubezpieczenie dziecka to produkt dla wszystkich rodziców dbających o bezpieczeństwo i zdrowie swoich dzieci. Finansowe wsparcie w przypadku nieoczekiwanych zdarzeń losowych związanych z Twoim dzieckiem. Ubezpieczenie dziecka to najlepsza inwestycja w bezpieczeństwo i zdrowie Twoich dzieci.

Generali NNW, z myślą o Następstwach Nieszczęśliwych Wypadków.

Podstawowy zakres ubezpieczenia obejmuje śmierć Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku oraz wskutek wypadku komunikacyjnego. Generali NNW – zakres dodatkowy: Zakres rozszerzony ubezpieczenia obejmuje zakres podstawowy oraz według wyboru Ubezpieczającego świadczenie z tytułu następujących zdarzeń ubezpieczeniowych: 1) trwałego uszczerbku na zdrowiu