Szkolne NNW w Uniqa – ubezpieczenie nnw dla dzieci i młodziezy

O czym się dowiesz z tego artykułu?

Facebook
Twitter
LinkedIn
Facebook
Twitter
LinkedIn

Ubezpieczenie szkolne NNW w Uniqa kupisz online ze specjalną zniżką.

Skorzystaj ze zniżki, w  polu kod promocyjny wpisz SUPERPOLISA10 , a poznasz cenę ochrony z 10% zniżką.
Ubezpieczenie kupisz online bez wychodzenia z domu.

Ochrona w ramach ubezpieczenia szkolnego obejmuje wypadki dziecka w każdym miejscu i czasie w szkole, w domu lub na zajęciach pozaszkolnych oraz na wyjazdach w kraju lub za granicą.

Jaki jest zakres ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w Uniqa?

Śmierć w następstwie nieszczęśliwego wypadku (w tym komunikacyjnego), udaru mózgu lub zawału serca

Jeśli osoba ubezpieczona zmarła w wyniku następstw nieszczęśliwego wypadku (w tym wypadku komunikacyjnego), udaru mózgu albo zawału serca, a śmierć nastąpiła w ciągu 2 lat od tego zdarzenia, wówczas wypłacimy osobie uprawnionej świadczenie w wysokości sumy ubezpieczenia określonej w polisie.

Uszkodzenie ciała w następstwie nieszczęśliwego wypadku

Jeśli w następstwie nieszczęśliwego wypadku, który miał miejsce w trakcie trwania naszej ochrony, osoba ubezpieczona doznała uszkodzenia ciała, które jest wskazane w Tabeli, wypłacimy świadczenie w wysokości stanowiącej taki procent sumy ubezpieczenia, jaki wynika z Tabeli dla danego rodzaju uszkodzenia ciała.

Pobyt w szpitalu w następstwie nieszczęśliwego wypadku (wypłata świadczenia za każdy dzień pobytu w szpitalu, maks. do sumy ubezpieczenia

Jeśli w następstwie nieszczęśliwego wypadku, jaki miał miejsce w trakcie trwania naszej ochrony, osoba ubezpieczona rozpoczęła pobyt w szpitalu w celu leczenia jego skutków, wówczas wypłacimy jej świadczenie, pod warunkiem że pobyt w szpitalu rozpoczął się w trakcie trwania naszej ochrony.

Pobyt w szpitalu niebędący następstwem nieszczęśliwego wypadku (jednorazowe świadczenie, przy pobycie powyżej 5 dni)

Jeśli został spełniony warunek nieprzerwanego pobytu 5 dni w szpitalu, wypłacimy świadczenie w wysokości sumy ubezpieczenia w zależności o wybranego wariantu. Za dzień uważamy dobę (24 h).

Koszty leczenia i rehabilitacji w następstwie nieszczęśliwego wypadku (w tym odbudowa zębów stałych)

Zwrócimy osobie ubezpieczonej koszty poniesione w Polsce, wynikające z zaleceń lekarskich. Możemy zwrócić koszty, które poniosła osoba ubezpieczona do 24 miesięcy od daty nieszczęśliwego wypadku. Zrobimy to na podstawie rachunków lub faktur wystawionych na osobę ubezpieczoną, do wysokości sumy ubezpieczenia wskazanej w polisie. Zwracamy te koszty, które nie zostały już wcześniej pokryte z NFZ lub ubezpieczenia społecznego.

Koszty nabycia protez, nabycia lub wypożyczenia innych środków pomocniczych w następstwie nieszczęśliwego wypadku

Możemy zwrócić koszty nabycia lub wypożyczenia protez lub innych środków pomocniczych, jeśli zostały one poniesione do 24 miesięcy od daty nieszczęśliwego wypadku. Zrobimy to na podstawie rachunków lub faktur wystawionych na osobę ubezpieczoną, do wysokości sumy ubezpieczenia wskazanej w polisie. Zwracamy te koszty, które nie zostały pokryte z NFZ lub ubezpieczenia społecznego.

Śmierć rodzica w następstwie nieszczęśliwego wypadku

Jeśli w następstwie nieszczęśliwego wypadku, który wydarzył się w trakcie trwania naszej ochrony, zmarł rodzic osoby ubezpieczonej, a śmierć nastąpiła w ciągu 2 lat od tego zdarzenia, wówczas wypłacimy osobie ubezpieczonej świadczenie w wysokości sumy ubezpieczenia określonej w polisie.

Zdiagnozowanie poważnego zachorowania

zdiagnozowane pierwszy raz w terminie powyżej 30 dni od rozpoczęcia naszej ochrony i osoba ubezpieczona przeżyła minimum 30 dni

Wyczynowe uprawianie sportu – wyłączone sporty wysokiego ryzyka

Wyczynowe uprawianie sportu – forma działalności osoby ubezpieczonej podejmowana dobrowolnie w drodze rywalizacji dla uzyskania maksymalnych wyników sportowych podczas zajęć szkolnych lub pozaszkolnych, jak również w życiu prywatnym lub w ramach przynależności do klubów sportowych, związków i organizacji sportowych lub stowarzyszeń.

Odmrożenie/oparzenie

Możemy wypłacić odszkodowanie osobie ubezpieczonej, gdy dozna oparzenia lub odmrożenia powyżej I stopnia wg tablicy Lunda i Browdera (zgodnie z tymi wytycznymi 1% TBSA – powierzchnia odpowiadająca powierzchni dłoni wraz z palcami). Wypłacimy świadczenie za uszkodzenie ciała zgodnie z tabelą uszkodzeń dołączoną do OWU.

Ugryzienie przez zwierzęta, np. psa, oraz ukąszenia i użądlenia

Wypłacimy świadczenie za uszkodzenie ciała zgodnie z tabelą uszkodzeń dołączoną do OWU – nie wymagamy przy tym hospitalizacji.

Ukąszenie przez kleszcza

Zwrócimy koszt wizyty lekarskiej związanej z usunięciem kleszcza do kwoty 500 zł. Świadczenie będzie realizowane w placówce medycznej wybranej przez osobę ubezpieczoną, ale po wcześniejszym zgłoszeniu zdarzenia do naszego Centrum Alarmowego.

Twoje dziecko może liczyć na pomoc.
Ubezpieczenie szkolne UNIQA - zalety produktu

Zalety produktu ubezpieczenie szkolne w Uniqa

Ubezpieczenie szkolne od następstw nieszczęśliwych wypadków w Uniqa kupisz online ze specjalną zniżką.

Skorzystaj ze zniżki, w  polu kod promocyjny wpisz SUPERPOLISA10 , a poznasz cenę ochrony z 10% zniżką.
Ubezpieczenie kupisz online bez wychodzenia z domu.

Zakres ubezpieczenia szkolnego w Uniqa możesz rozszerzyć i zapewnić dziecku:

W ramach ubezpieczenia szkolnego w UNIQA masz możliwość wyboru jednego z 4 pakietów o różnych sumach ubezpieczenia

Ubezpieczenie szkolne od następstw nieszczęśliwych wypadków w Uniqa kupisz online ze specjalną zniżką.

Skorzystaj ze zniżki, w  polu kod promocyjny wpisz SUPERPOLISA10 , a poznasz cenę ochrony z 10% zniżką.
Ubezpieczenie kupisz online bez wychodzenia z domu.

Ogólne warunki ubezpieczenia szkolnego UNIQA - dokumenty

Inne ubezpieczenia, które mogą Cię zainteresować