ubezpieczenie oc

Polisę OC na swoje auto musisz wykupić. Jest to ubezpieczenie obowiązkowe. Za brak tego ubezpieczenia grożą kary, mandat, a w przypadku spowodowania kolizji lub wypadku drogowego, Ty poniesiesz konsekwencje wyrządzonej szkody. Dlatego nie warto oszczędzać i liczyć, że się uda.

Ubezpieczenie OC – od czego zależy wysokość składki?

Do wyliczenia składki branych jest pod uwagę szereg informacji,

marka, model, wiek, pojemność pojazdu, miejsce, sposób użytkowania pojazdu,

przysługujące zniżki za bezszkodową jazdę,

zwyżki dla szkodowych kierowców,

Co oferujemy ?

wprowadzimy Twoje dane oraz dane pojazdu do kalkulatora składek,

poszukamy za Ciebie najtańszego ubezpieczenia OC,

przedstawimy najkorzystniejszą dla Ciebie ofertę,

nie musisz tracić czasu na samodzielne szukanie polisy,

dostarczymy polisę w uzgodniony sposób,

możliwość rozłożenia składki za polisę na 11 rat,

przypomnimy o kończącej się polisie OC,

UWAGA: zgodnie z obowiązującymi przepisami, jeżeli wyrządzić szkodę swoim pojazdem bez ważnego ubezpieczenia, Ubezpieczyciel po wypłacie odszkodowania będzie od Ciebie żądał zwrotu wypłaconej kwoty. Nie warto narażać się na takie ryzyko – kup ubezpieczenie OC pojazdu.

Dlaczego OC jest obowiązkowe ?

ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu jest obowiązkowe,

chroni właściciela/kierowcę pojazdu przed konsekwencjami szkód przez nich wyrządzonych,

gwarantuje poszkodowanemu możliwość zaspokojenia roszczeń bezpośrednio od ubezpieczyciela sprawcy szkody,

umowę ubezpieczenia z reguły zawiera się na rok,

ubezpieczenie OC obejmuje swoim zakresem zdarzenia powstałe na terenie Polski oraz większość państw europejskich.

Jaki jest zakres ubezpieczenia OC !

ubezpieczenie obejmuje szkody, których następstwem jest śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia bądź też utrata, zniszczenie lub uszkodzenie mienia,

za szkodę powstałą w związku z ruchem pojazdu mechanicznego uważa się również szkodę powstałą podczas i w związku z: wsiadaniem do pojazdu mechanicznego lub wysiadaniem z niego,

oraz bezpośrednim załadowywaniem lub rozładowywaniem pojazdu mechanicznego; zatrzymaniem lub postojem pojazdu mechanicznego.

Przedstawimy Ci najlepszą ofertę ubezpieczenia OC pojazdu.
Doradzimy w wyborze ubezpieczenia. Składkę za ubezpieczenie rozłożymy na 11 rat.