Ubezpieczenie oc posiadacza pojazdu

Polisę OC na swoje auto musisz wykupić. Ubezpieczenie OC posiadacz pojazdu jest ubezpieczeniem obowiązkowym. Za brak tego ubezpieczenia grożą kary, mandat, a w przypadku spowodowania kolizji lub wypadku drogowego, Ty poniesiesz konsekwencje wyrządzonej szkody. Dlatego nie warto oszczędzać i liczyć, że się uda.

Ubezpieczenie OC – od czego zależy wysokość składki ?

Do wyliczenia składki branych jest pod uwagę szereg informacji:

 • marka, model, wiek, pojemność pojazdu,
 • miejsce, sposób użytkowania pojazdu,
 • przysługujące zniżki za bezszkodową jazdę,
 • zwyżki dla szkodowych kierowców,

Ubezpieczenie OC – co oferujemy ?

 • wprowadzimy Twoje dane oraz dane pojazdu do kalkulatora składek,
 • poszukamy za Ciebie najtańszego ubezpieczenia OC,
 • przedstawimy najkorzystniejszą dla Ciebie ofertę,
 • nie musisz tracić czasu na samodzielne szukanie polisy,
 • dostarczymy polisę w uzgodniony sposób,
 • możliwość rozłożenia składki za polisę na 11 rat,
 • przypomnimy o kończącej się polisie OC,

UWAGA: zgodnie z obowiązującymi przepisami, jeżeli wyrządzisz szkodę swoim pojazdem bez ważnego ubezpieczenia, Ubezpieczyciel po wypłacie odszkodowania będzie od Ciebie żądał zwrotu wypłaconej kwoty. Nie warto narażać się na takie ryzyko – kup ubezpieczenie OC pojazdu.

Dlaczego ubezpieczenie OC jest obowiązkowe ?

Ubezpieczenie oc posiadacza pojazdu jest obowiązkowe, chroni właściciela/kierowcę pojazdu przed konsekwencjami szkód przez nich wyrządzonych, gwarantuje poszkodowanemu możliwość zaspokojenia roszczeń bezpośrednio od ubezpieczyciela sprawcy szkody, umowę ubezpieczenia z reguły zawiera się na rok,
ubezpieczenie OC obejmuje swoim zakresem zdarzenia powstałe na terenie Polski oraz większość państw europejskich.

Jaki jest zakres ubezpieczenia OC !

Ubezpieczenie obejmuje szkody, których następstwem jest śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia bądź też utrata, zniszczenie lub uszkodzenie mienia, za szkodę powstałą w związku z ruchem pojazdu mechanicznego uważa się również szkodę powstałą podczas i w związku z: wsiadaniem do pojazdu mechanicznego lub wysiadaniem z niego, oraz bezpośrednim załadowywaniem lub rozładowywaniem pojazdu mechanicznego; zatrzymaniem lub postojem pojazdu mechanicznego.

Przedstawimy Ci najlepszą ofertę ubezpieczenia OC pojazdu.
Doradzimy w wyborze ubezpieczenia.