ubezpieczenie nnw

Nowe ubezpieczenie NNW dla Dziecka Allianz to szeroki zakres, prosty sposób wypłaty świadczeń, bogata oferta świadczeń dodatkowych.

Ubezpieczenie NNW Allianz  – zalety:

  • wysokie sumy ubezpieczenia  – aż do 200 000 zł,
  • nowa tabela uszczerbkowa – wyższe wypłaty dla Klienta i krótszy czas oczekiwania na wypłatę świadczenia,
  • w przypadku śmierci rodzica wypłata dla dziecka do 100 000 zł,
  • wypłaty po wstrząśnieniu mózgu, czy pogryzieniu przez psa,
  • organizacja i pokrycie kosztów pobytu rodzica/opiekuna w szpitalu lub hotelu, gdy dziecko jest w szpitalu po wypadku,
  • szeroki pakiet medyczny, wizyty u lekarzy specjalistów, rezonans, tomografia, USG, RTG oraz rehabilitacja,
  • ochrona dzieci uprawiających sport – nawet wyczynowy,
  • organizacja i pokrycie kosztów wizyty lekarskiej, usunięcia kleszcza, antybiotykoterapii oraz badanie kleszcza.