O czym się dowiesz z tego artykułu?

Facebook
Twitter
LinkedIn
Facebook
Twitter
LinkedIn

Masz auto, motocykl lub inny pojazd mechaniczny? Nie ma znaczenia, czy go używasz, czy stoi on na przykład w warsztacie lub garażu – zgodnie z prawem musisz wykupić ubezpieczenie OC. W przeciwnym wypadku kolizja lub wypadek mogą Cię drogo kosztować. Polisę OC na swoje auto musisz wykupić. Jest to ubezpieczenie obowiązkowe. Za brak tego ubezpieczenia grożą kary, mandat, a w przypadku spowodowania kolizji lub wypadku drogowego, Ty poniesiesz konsekwencje wyrządzonej szkody. Dlatego nie warto oszczędzać i liczyć, że się uda.

 • Potrzebujesz Ubezpieczenia OC na swój pojazd ?
 • Zapraszamy do nas !
 • Znajdziemy odpowiednie ubezpieczenie, zaoferujemy zniżkę.
 • Szybko i profesjonalnie.
 • W sprzedaży oferta wszystkich Ubezpieczycieli !

Zakres ubezpieczenia OC Allianz

Ubezpieczenie OC Allianz obejmuje szkody, które powstały podczas i w związku z:

 • ruchem pojazdu,
 • wsiadaniem do pojazdu lub wysiadaniem z niego,
 • bezpośrednim załadowywaniem lub rozładowywaniem pojazdu lub
 • zatrzymaniem lub postojem pojazdu.

Proponowane ubezpieczenie OC Allianz możesz rozszerzyć o:

 • assistance – pomoc w drodze
 • ochronę zniżek
 • zieloną kartę

Ubezpieczenie OC Allianz obejmuje szkody do wysokości sum gwarancyjnych, które wynoszą:

 • 5 000 000 euro dla szkód na osobie (jeśli np. w wypadku ktoś umrze lub zostanie ranny),
 • 1 000 000 euro dla szkód w mieniu (np. za uszkodzenie samochodu, barierki przy drodze lub płotu sąsiada).

Jak wynika z ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych ubezpieczeniem OC Allianz objęte są szkody, które są następstwem śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia bądź utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia. Ubezpieczyciel pokrywa też koszty naprawy pojazdu, leczenia, renty lub odszkodowania za śmierć osób. Ubezpieczenie OC jest ważne w Polsce, pozostałych państwach Unii Europejskiej, Andorze, Islandii, Liechtensteinie, Norwegii, Serbii i Szwajcarii.

Zgodnie z ustawą ubezpieczenie OC Allianz nie obejmuje szkód:

 • w mieniu, które kierujący pojazdem wyrządził jego posiadaczowi,
 • w pojeździe, którego posiadaczem lub współposiadaczem jest posiadacz pojazdu, którym została wyrządzona szkoda – chyba że pojazdy te są przedmiotem umowy leasingu z tym samym finansującym, zostały przewłaszczone na tego samego wierzyciela lub są przedmiotem zastrzeżenia własności rzeczy sprzedanej na rzecz tego samego wierzyciela,
 • w przewożonych za opłatą ładunkach, przesyłkach lub bagażu – chyba że odpowiedzialność za szkodę ponosi posiadacz innego pojazdu niż przewożący te przedmioty,
 • które polegają na utracie gotówki, biżuterii, papierów wartościowych, dokumentów oraz zbiorów filatelistycznych, numizmatycznych i podobnych,
 • które polegają na zanieczyszczeniu lub skażeniu środowiska.

Sprawdzenie auta przed zakupem – nowa oferta PZU

PZU w ramach nowej marki Pomoc Non Stop uruchamia usługę sprawdzenie auta i jego stanu technicznego przed zakupem. Każdy kto planuje kupić używany samochód, może sprawdzić jego stan techniczny bez wychodzenia z domu. Oferta skierowana jest do wszystkich zainteresowanych zakupem

Hestia wypłaci 100% odszkodowania po szkodzie całkowitej.

Auto po wypadku nie nadaje się już do naprawy? ERGO Hestia wyręczy klienta z formalnościami. Gotówka nawet w ciągu dwóch dni i opieka nad formalnościami związanymi z pozbyciem się zniszczonego auta. Takie udogodnienia oferuje klientom ERGO Hestia. To wszystko w