UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE

Korzyści dla Ciebie z posiadania ubezpieczenia zdrowotnego:

  • otrzymujesz dostęp do całodobowej informacji medycznej,

  • możesz korzystać z szeregu konsultacji lekarskich

  • dostęp do podstawowych lub rozszerzonych badań diagnostycznych, laboratoryjnych, rentgenowskich, EKG.

Do ubezpieczenia zdrowotnego osoba w wieku od 18 do 64 lat. Ubezpieczeniem zdrowotnym może być objęty posiadacz polisy oraz współmałżonek (partner) oraz dzieci. Warunkiem rozpoczęcia okresu ochrony jest uregulowanie należności za ochronę.

W ramach posiadanej ochrony ubezpieczenie zdrowotne pozwala na przeprowadzenie szeregu badań  – diagnostycznych, laboratoryjnych, rentgenowskich, EKG.

Posiadacz ubezpieczenia zdrowotnego ma dostęp do całodobowej informacji medycznej.

Może również korzystać z konsultacji medycznych, wizyt lekarskich, oraz wykonać szereg badań.