Kupując ubezpieczenie na życie zabezpieczasz przyszłość swoich bliskich w przypadku nieprzewidzianych swojej śmierci. Wtedy polisa jest wsparciem finansowym dla Twoje rodziny.

Podpowiadamy Ci,na co zwrócić uwagę zawierając umowę ubezpieczenia na życie.

Przede wszystkim sprawdź listę gwarantowanych świadczeń i sumę ubezpieczenia, czyli kwotę, jaką wypłaci ubezpieczyciel w przypadku śmierci. Często kwota świadczenia różni się w zależności od przyczyny zgonu. Np. wskutek wypadku komunikacyjnego lub wypadku przy pracy może być dwukrotnie większa od kwoty świadczenia wskutek śmierci naturalnej.

Warto również sprawdzić w jakich przypadkach ubezpieczyciel nie wypłaci świadczenia. Informacje te znajdą się w rozdziale wyłączenia odpowiedzialności i mogą to być np. śmierć w wyniku udziału w zamieszkach, działaniach wojennych lub też samobójstwo (w ciągu dwóch lat od zawarcie ubezpieczenia).