ubezpieczenie nnw

Jesteś trenerem personalnym, prowadzisz zajęcia – jesteś narażony, na to, że z Twojej winy może się coś stać podopiecznemu. Jako trener bądź instruktor sportu bierzesz odpowiedzialność za zdrowie i życie swoich podopiecznych. Jeśli w wyniku twojego błędu, osoba poniesie szkodę – posiadając ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej odszkodowania w Twoim imieniu zapłaci ubezpieczyciel.

Dla kogo jest skierowane ubezpieczenie OC trenera personalnego?

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej trenera personalnego skierowane jest przede wszystkich do trenerów personalnych jak również do wszystkich podmiotów prowadzących działalność o charakterze sportowo-rekreacyjnym, organizacji sportowych, trenerów i instruktorów, innych pracowników obsługi oraz sportowców.

Korzyści wynikające z ubezpieczenia:

odpowiedzialność cywilna za szkody związane z pracą instruktora sportowego,
ochrona własnego majątku – ewentualne odszkodowanie zapłaci ubezpieczyciel,
prestiż – możesz zapewnić swojego klienta, że Jego zdrowie jest chronione dodatkowo przez ubezpieczyciela,
w przypadku sporu z klientem, ubezpieczyciel pokryje koszty biegłego lub adwokata.

Cena ubezpieczenia:

Podstawowe roczne ubezpieczenie z sumą gwarancyjną 100 tys. zł to koszt rzędu od 100 zł. Ceny zależą od rodzaju dyscypliny sportowej której jesteś instruktorem lub trenerem.