Przede wszystkim, najważniejsze to suma ubezpieczenia nieruchomości. Nie warto jej zaniżać, ponieważ po szkodzie może się okazać, że ubezpieczyciel zmniejszy odpowiednio kwotę odszkodowania. Drugim ważnym elementem jest zakres ubezpieczenia, czyli za jakie zdarzenia ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie. Może to być huragan, pożar, zalanie, zawalenie, powódź i inne zdarzenia losowe.

Trzecim istotnym czynnikiem to wyłączenia odpowiedzialności, czyli przypadku, w którym ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania. Koniecznie przeczytaj rozdział ogólnych warunków ubezpieczenia zawierający listę wyłączeń odpowiedzialności ubezpieczyciela.

A jak wybrać najlepsze ubezpieczenie mieszkania ?

Porównaj kilka ofert, wybierz tą najbardziej zbliżoną to Twoich potrzeb.

Nie sugeruj się ceną.