UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE, MAJĄTKOWE I OSOBOWE

UBEZPIECZENIE OC

ubezpieczenie oc

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu. Za brak tego ubezpieczenia grożą kary, mandat, a w przypadku spowodowania kolizji lub wypadku drogowego, Ty poniesiesz konsekwencje wyrządzonej szkody.

UBEZPIECZENIE AUTOCASCO

ubezpieczenie autocasco

Ubezpieczenie autocasco to zabezpieczenie, ochrona oraz komfort osób posiadających samochód. Polisa autocasco zapewnia posiadaczowi auta wyrównanie szkód w pojeździe spowodowanych wskutek kolizji drogowej, kradzieży pojazdu lub jego części, działań przyrody czy też innych zdarzeń losowych.

UBEZPIECZENIE MIESZKANIA

ubezpieczenie DOMU LUB MIESZKANIA

Ubezpieczenie mieszkaniowe to jeden z najpopularniejszych rodzajów ochrony swojego majątku. Dzięki niemu właściciel domu lub mieszkania może chronić się przed szkodami poniesionymi w wyniku działania zdarzeń losowych, m.in. pożaru, powodzi czy silnego wiatru.

UBEZPIECZENIA PODRÓŻNE

ubezpieczenie DOMU LUB MIESZKANIA

Ubezpieczenia turystyczne to kompleksowa ochrona oraz komfort spokojnego i bezpiecznego wyjazdu dla osób udających się za granicę w celach wypoczynkowych, turystycznych, edukacyjnych oraz biznesowych. Celem polisy turystycznej jest zapewnienie ubezpieczonemu pomocy medycznej, organizacyjnej i finansowej po wypadku w obcym kraju.

Ubezpieczenia bez zbędnych formalności. Z nami nie musisz wypełniać formularzy ubezpieczeniowych.

Zaoferujemy Ci kilka możliwych wariantów. Od nas otrzymasz korzystną ofertę zarówno pod względem ceny jak i zakresu ubezpieczenia.

POTRZEBUJESZ UBEZPIECZENIA – WYPEŁNIJ

POTRZEBUJESZ UBEZPIECZENIA – ZADZWOŃ